КИТ

КИТ

Комуникације и информационе технологије

Комуникације и информационе технологије

Савремени свет и модерне електронске комуникације се не могу замислити без Интернета и комуникационо-информационих система попут мобилних система четврте и пете генерације, оптичких система за брз и поуздан пренос информација, сателитских и радио-дифузних система, рачунарских мрежа, бежичних сензорских мрежа, радара и других бежичних комуникaционих система.

Све већа потребa за новим профилима инжењера комуникациoних и информационих технологија, као и нови приступ високошколском образовању који задовољава високе европске стандарде и следи светске трендове наметнули су увођење новог модула под називом Комуникације и информационе технологије у студијски програм Електротехника и рачунарство.

Наставни програм модула Комуникације и информационе технологије обезбеђује теоријска и практична знања из области комуникационо-информационих мрежа, система и технологија, најсавременијих техника преноса, обраде и заштите информација, технологија базираних на звуку, системског инжењерства и радио-комуникација.

Такође се студентима омогућава да овладају одговарајућим софтверским алатима, релевантним програмским језицима и вештинама програмирања и примене их у наведеним областима. Студенти овог модула ће стећи довољно компетенција за праћење брзог технолошког развоја и трендова у области комуникација и информационих технологија.

Комбиновањем обавезне и изборне наставе, кроз предавања, рачунске вежбе и практичан лабораторијски рад и пројектовање, модул Вам омогућава да се школујете за рад у области савремених телекомуникационих система и технологија. Посебна пажња у новим наставним плановима и програмима, који су потпуно компатибилни са европским студијским програмима, поклоњена је приступним технологијама, новим телекомуникационим сервисима, бежичним, мобилним и мултимедијалним комуникацијама. Захваљујући наставном кадру спремном да одговори на изазове будућности, веома доброј опремљености лабораторија, сталним контактима и сарадњи са више светских универзитета, омогућено Вам је да се укључите у научно-истраживачки рад и међународну сарадњу и пре завршетка студија.

АКО СТЕ

 • Вредни, упорни, способни и креативни

И АКО ВАС ИНТЕРЕСУЈУ

 • Мобилне, сателитске, оптичке и мултимедијалне комуникације;
 • Бежичне комуникационе технологије за 5G системе;
 • Интернет и приступ његовим сервисима преко рачунара, телефона и других паметних уређаја;
 • Савремени комуникациони и информациони системи засновани на Интернету ствари (Internet of Things – IoT) и развој паметних комуникационих система и паметних градова;
 • Микроталасна техника и њена примена у телекомуникационим системима, индустрији, науци и медицини;
 • Рачунарске мреже и пословни информациони системи;
 • Примена вештачке интелигенције и машинског учења у обради сигнала (говора и слике) и пројектовању и анализи рада комуникационо-информационих система;
 • Пројектовање и практична реализација уређаја који се користе за електронске комуникације;
 • Софверски алати и развој апликација за примену у комуникационо-информационим системима.

НУДИМО ВАМ

 • Учење по најсавременијим програмима који су компатибилни са студијским програмима универзитета Европске Уније;
 • Усвајање најновијих практичних инжењерских знања и вештина по светским стандардима у области електронских комуникација и информационих технологија;
 • Практичан рад са најсавременијом опремом у високотехнолошки опремљеним лабораторијама;
 • Креативно, инспиративно и високопрофесионално окружење за едукативни рад;
 • Приступ најновијим књигама и часописима ради допунског проширивања знања према жељама и афинитетима студената у области информационих и комуникационих технологија;
 • Прилику да стекнете искуство у научно-истраживачком раду и учествујете на научним и стручним конференцијама.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Захваљујући знањима и вештинама које студенти стичу студирањем на модулу Комуникације и информационе технологије, овај модул нуди широк спектар могућности запошњавања. Послодавци који запошљавају инжењере који заврше овај модул су:

 • домаће и стране компаније за развој и производњу комуникационо-информационе опреме,
 • домаћа и страна предузећа за пројектовање, инсталацију и одржавање комуникационо-информационих мрежа и система,
 • мала и средња предузећа за развој софтвера намењених тржишту комуникационо-информационих технологија,
 • оператoри мобилних, кабловских и интернет сервиса,
 • велика јавна предузећа (нпр. Телеком Србија, Електропривреда Србије, Путеви Србије),
 • акционарска друштва за проверу квалитета производа намењених комуникационо-информационом сектору,
 • образовне институције (нпр. стручне школе, факултети)
 • научно-истраживачки институти (нпр. ИРИТЕЛ, ИМТЕЛ, Mатематички институт САНУ, РТ-РК, Институт Михајло Пупин),
 • иновативне компаније у оквиру научно-технолошких паркова,
 • републичке агенције (нпр. РАТЕЛ – Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге).

Обавештења

Online настава и одлагање испита
Због тренутне епидемиолошке ситуације декан Факултета донео је одлуку о одржавању наставе на даљину и одлагању испита и колоквијума. Почев...
Read More "Online настава и одлагање испита"
Настава на даљину, из топлине вашег дома насупрот класичној настави, из хладних учионица
Драги студенти, нико није очекивао да ћемо ову академску годину започети другачије него уобичајено, али важно је да поседујемо довољно...
Read More "Настава на даљину, из топлине вашег дома насупрот класичној настави, из хладних учионица"
Лабораторија “Machine-to-Machine Communications” на Електронском факултету
На катедри за телекомуникације Електронског факултета, Универзитета у Нишу, формирана је лабораторија “Machine-to-Machine Communications” у сарадњи са NiCAT кластером (Нишки...
Read More "Лабораторија “Machine-to-Machine Communications” на Електронском факултету"
Студентски кредит
Конкурс за додeлу студентских кредита у школској 2020/2021. години од стране Tyger Tires d.o.o. можете погледати на следећем линку: Konkurs_stipendija2020Download
Read More "Студентски кредит"
Настава на даљину
Доступан је План реализације наставе на даљину у условима ванредног стања са детаљима о локацијама са којих можете преузети материјал...
Read More "Настава на даљину"