Лабораторије

  • Лабораторија за телекомуникације
  • Лабораторија за телекомуникационе системе
  • Лабораторија за акустику
  • Лабораторија за телекомуникационе мреже и обраду сигнала
  • Лабораторија за микроталасну технику и бежичне комуникације
  • Лабораторија за мултимедијалне комуникационе  системе
  • Лабораторија за антене и простирања