Почетна

Савремени свет и модерне електронске комуникације се не могу замислити без Интернета и комуникационо-информационих система попут мобилних система четврте и пете генерације, оптичких система за брз и поуздан пренос информација, сателитских и радио-дифузних система, рачунарских мрежа, бежичних сензорских мрежа, радара и других бежичних комуникaционих система.

Све већа потребa за новим профилима инжењера комуникациoних и информационих технологија, као и нови приступ високошколском образовању који задовољава високе европске стандарде и следи светске трендове наметнули су увођење новог модула под називом Комуникације и информационе технологије у студијски програм Електротехника и рачунарство.

Наставни програм модула Комуникације и информационе технологије обезбеђује теоријска и практична знања из области комуникационо-информационих мрежа, система и технологија, најсавременијих техника преноса, обраде и заштите информација, технологија базираних на звуку, системског инжењерства и радио-комуникација.

Такође се студентима омогућава да овладају одговарајућим софтверским алатима, релевантним програмским језицима и вештинама програмирања и примене их у наведеним областима. Студенти овог модула ће стећи довољно компетенција за праћење брзог технолошког развоја и трендова у области комуникација и информационих технологија.

Комбиновањем обавезне и изборне наставе, кроз предавања, рачунске вежбе и практичан лабораторијски рад и пројектовање, модул Вам омогућава да се школујете за рад у области савремених телекомуникационих система и технологија. Посебна пажња у новим наставним плановима и програмима, који су потпуно компатибилни са европским студијским програмима, поклоњена је приступним технологијама, новим телекомуникационим сервисима, бежичним, мобилним и мултимедијалним комуникацијама. Захваљујући наставном кадру спремном да одговори на изазове будућности, веома доброј опремљености лабораторија, сталним контактима и сарадњи са више светских универзитета, омогућено Вам је да се укључите у научно-истраживачки рад и међународну сарадњу и пре завршетка студија.

АКО СТЕ

 • Вредни, упорни, способни и креативни

И АКО ВАС ИНТЕРЕСУЈУ

 • Мобилне, сателитске, оптичке и мултимедијалне комуникације;
 • Бежичне комуникационе технологије за 5G системе;
 • Интернет и приступ његовим сервисима преко рачунара, телефона и других паметних уређаја;
 • Савремени комуникациони и информациони системи засновани на Интернету ствари (Internet of Things – IoT) и развој паметних комуникационих система и паметних градова;
 • Микроталасна техника и њена примена у телекомуникационим системима, индустрији, науци и медицини;
 • Рачунарске мреже и пословни информациони системи;
 • Примена вештачке интелигенције и машинског учења у обради сигнала (говора и слике) и пројектовању и анализи рада комуникационо-информационих система;
 • Пројектовање и практична реализација уређаја који се користе за електронске комуникације;
 • Софверски алати и развој апликација за примену у комуникационо-информационим системима.

НУДИМО ВАМ

 • Учење по најсавременијим програмима који су компатибилни са студијским програмима универзитета Европске Уније;
 • Усвајање најновијих практичних инжењерских знања и вештина по светским стандардима у области електронских комуникација и информационих технологија;
 • Практичан рад са најсавременијом опремом у високотехнолошки опремљеним лабораторијама;
 • Креативно, инспиративно и високопрофесионално окружење за едукативни рад;
 • Приступ најновијим књигама и часописима ради допунског проширивања знања према жељама и афинитетима студената у области информационих и комуникационих технологија;
 • Прилику да стекнете искуство у научно-истраживачком раду и учествујете на научним и стручним конференцијама.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Захваљујући знањима и вештинама које студенти стичу студирањем на модулу Комуникације и информационе технологије, овај модул нуди широк спектар могућности запошњавања. Послодавци који запошљавају инжењере који заврше овај модул су:

 • домаће и стране компаније за развој и производњу комуникационо-информационе опреме,
 • домаћа и страна предузећа за пројектовање, инсталацију и одржавање комуникационо-информационих мрежа и система,
 • мала и средња предузећа за развој софтвера намењених тржишту комуникационо-информационих технологија,
 • оператoри мобилних, кабловских и интернет сервиса,
 • велика јавна предузећа (нпр. Телеком Србија, Електропривреда Србије, Путеви Србије),
 • акционарска друштва за проверу квалитета производа намењених комуникационо-информационом сектору,
 • образовне институције (нпр. стручне школе, факултети)
 • научно-истраживачки институти (нпр. ИРИТЕЛ, ИМТЕЛ, Mатематички институт САНУ, РТ-РК, Институт Михајло Пупин),
 • иновативне компаније у оквиру научно-технолошких паркова,
 • републичке агенције (нпр. РАТЕЛ – Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге).