КИТ

КИТ

Комуникације и информационе технологије

Комуникације и информационе технологије

Живимо у свету електронских комуникација – без њих сви паметни уређаји, које свакодневно користимо, били би тек само калкулатори или обични терминали за игрице.

Савремени свет и свакодневни живот не могу се замислити без модерних електронских комуникација преко интернета или система мобилне телефоније, оптичких система, сателитских и радио-дифузних система, рачунарских мрежа, бежичних сензорских мрежа, радара и других система.
Мобилни телефони, таблети и лаптопови, паметни сатови и други уређаји одавно су саставни део нашег начина живота, у којем комуницирамо с неким ко шаље текстуалну или видео поруку, поставља слику или видео на друштвену мрежу или одржава виртуелни састанак, а надзор и управљање наших домова и аутомобила преко тзв. смарт уређаја више није далека будућност.

Све већа потребa за профилима инжењера комуникационих и информационих технологија, као и нови приступ високошколском образовању у складу са европским стандардима који следи трендове развоја и примене нових технологија, јесу основ за наставни програм модула Комуникације и информационе технологије, у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство акредитованог 2019. године.

Студије на овом модулу обезбеђују теоријска и практична знања из области информационо комуникационих технологија, система и мрежа. Акценат је на техникама преноса, обраде и заштите информација (говор, звук, слика, видео), као и на инжењерингу система оптичких и радио-комуникација, а поред тога студентима је дата могућност да овладају потребним софтверским алатима, програмским језицима и неопходним вештинама програмирања. Резултат је да студенти током студија стичу довољно компетенција за укључивање у послове савременог инжењера који подразумева стално праћење брзог технолошког развоја и трендова у области комуникација и информационих технологија.

За оне који су вољни да раде на себи, да улажу у развој својих способности и вештина, да подстичу своју креативност и прошире знања у областима које су основа савременог света,

 • Мобилне, сателитске, оптичке и мултимедијалне комуникације;
 • Бежичне комуникационе технологије за 5G системе;
 • Интернет и приступ сервисима преко рачунара, телефона и других паметних уређаја;
 • Савремени комуникациони и информациони системи засновани на Интернету ствари (Internet of Things – IoT) и развој паметних комуникационих система и паметних градова;
 • Микроталасна техника и примена микроталаса у комуникационим системима, индустрији, науци и медицини;
 • Рачунарске мреже и пословни информациони системи;
 • Примена вештачке интелигенције и машинског учења у обради сигнала (говора и слике) и пројектовању и анализи рада комуникационих и информационих система;
 • Пројектовање и практична реализација уређаја и склопова који се користе у системима за електронске комуникације;
 • Софверски алати и развој апликација за примену у комуникационо-информационим системима,

део су понуде знања и вештина у оквиру овог модела, уз примену савремених наставних метода,

 • Учење по савременим програмима који су компатибилни са студијским програмима универзитета Европске Уније;
 • Усвајање најновијих практичних инжењерских знања и вештина по светским стандардима у области електронских комуникација и информационих технологија;
 • Практичан рад са најсавременијом опремом у високотехнолошки опремљеним лабораторијама;
 • Креативно, инспиративно и високопрофесионално окружење за едукативни рад;
 • Приступ најновијим књигама и часописима ради допунског проширивања знања према жељама и афинитетима студената у области информационих и комуникационих технологија;
 • Прилика за искуство у научно-истраживачком раду и учешће на научним и стручним конференцијама,

захваљујући стеченим знањима и вештинама широк је спектар могућности за посао у струци

 • домаће и стране компаније за развој, производњу и тестирање уређаја за комуникационе и информационе опреме,
 • предузећа за пројектовање, инсталацију и одржавање комуникационих мрежа и система,
 • иновативне компаније у оквиру научно-технолошких паркова / фирме за развој софтвера намењених тржишту комуникационо-информационих технологија,
 • оператoри мобилних, кабловских и интернет сервиса,
 • велика јавна предузећа (нпр. Телеком Србија, Електропривреда Србије, Путеви Србије),
 • образовне институције (нпр. стручне школе, факултети)
 • научно-истраживачки институти (нпр. ИРИТЕЛ, ИМТЕЛ, Mатематички институт САНУ, РТ-РК, Институт Михајло Пупин),
 • Регулаторна тела и агенције (нпр. РАТЕЛ – Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге) и сертифициране компаније за проверу квалитета производа намењених комуникационо-информационом сектору,

Обавештења

Докторске студије у Аустрији
The University of Klagenfurt is pleased to announce the following open position at theDepartment of Networked and Embedded Systems, Mobile...
Read More "Докторске студије у Аустрији"
QUECTEL Belgrade R&D Center
Компанија Quectel нуди плаћене студентске праксе студентима Електронског факултета у Нишу. Праксе трају 3 месеца, могуће их је обављати делимично...
Read More "QUECTEL Belgrade R&D Center"
Виртуелни вебинар за студенте
У четвртак 4. маја 2023. године од 12 до 14 сати биће одржан виртуелни вебинар који ће обухватити следећа предавања: RADIO FREQUENCY...
Read More "Виртуелни вебинар за студенте"
Виртуелни вебинар за студенте
У петак 6. маја 2022. године од 12 до 14 сати биће одржан виртуелни вебинар који ће обухватити следећа предавања: The Long...
Read More "Виртуелни вебинар за студенте"
Online настава и одлагање испита
Због тренутне епидемиолошке ситуације декан Факултета донео је одлуку о одржавању наставе на даљину и одлагању испита и колоквијума. Почев...
Read More "Online настава и одлагање испита"
Настава на даљину, из топлине вашег дома насупрот класичној настави, из хладних учионица
Драги студенти, нико није очекивао да ћемо ову академску годину започети другачије него уобичајено, али важно је да поседујемо довољно...
Read More "Настава на даљину, из топлине вашег дома насупрот класичној настави, из хладних учионица"