Александра Панајотовић

Асистент са докторатом
Катедра за телекомуникације

Контакт

Кабинет 304, Електронски факултет
Александра Медведева 14
18000 Ниш, Србија
Телефон: +38118529304
E-mail: aleksandra.panajotovic@elfak.ni.ac.rs

Биографија

Александра С. Панајотовић је рођена у Нишу 1974. године. Основну и средњу школу завршила је са одличним успехом, као носилац Вукових диплома. Дипломирала је 1999. године на Електронском факултету у Нишу на смеру Електроника и телекомуникације са просечном оценом 9.35. Магистарску тезу под називом „Перформансе оптичког система у основном опсегу у присуству интерференције“ одбранила је 2003. године, а докторску дисертацију „Перформансе оптичких телекомуникационих система са линеарном и нелинеарном преносном карактеристиком влакна у присуству интерферометријског и Гаусовог шума“ 2007. године.

Радно искуство

01.03.2000. – 24.08.2003. год. – Сарадник-истраживач Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије
25.08.2003.  – 10.02.2004. год. – Асистент приправник на Електронском факултету у Нишу
11.02.2004. год.  –  Асистент на Електронском факултету у Нишу

Области истраживања

Бежичне комуникације

 • Антенски диверзити
 • MU-MIMO и масивни MIMO системи
 • Кооперативни релејни системи

Машинско учење

 • Примена машинског учења у естимацији бежичног канала

Настава

Основне студије – Акредитација 2013. године

Лабораторијски практикум – Основи електротехнике
Дигиталне телекомуникације 2
Безбедност и заштита телекомуникационог преноса
Широкопојасне телекомуникације

Основне студије – Акредитација 2019. године

Комуникациона акустика
Дигиталне комуникације
Лабораторијски практикум 1
Безбедност и заштита телекомуникационог преноса
Лабораторијски практикум 2
Бежичне комуникационе технологије
Оптичке мреже
Сателитске телекомуникације
Широкопојасне телекомуникације

Мастер студије – Акредитација 2019. године

Когнитивни радио
Мобилни системи нове генерације
Напредни MIMO системи

Учешће на пројектима

 1. “Телекомуникације” (финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије у периоду 2000.-2002.)
 2. “Развој терминалских телекомуникационих уређаја и система за пренос и аквизицију података оптоелектронским, бежичним и нисконапонским преносним путевима ” (финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије у периоду 2002.-2003.)
 3. “Развој широкопојасних бежичних дистрибуционих система” (финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије у периоду 2003.-2004.)
 4. “Развој софтверске и хардверске подршке за потребе телекомуникационих приступних мрежа ” (финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије у периоду 2005.-2007.)
 5. “Развој и реализација локалних система за континуирано мерење и праћење еколошких метеоролошких параметара у складу са светским стандардима” (финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије у периоду 2008.-2010.)
 6. “Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применом у медицини, енергетици, е-управи, телекомуникацијама и заштити националне баштине” (финансиран од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије у периоду 2011.-2019.)
 7. “Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција” (финансиран од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије у периоду 2011.-2019.)
 8. “Конергенција фиксне и мобилне телефоније – Утицај експлозивног раста мобилних комуникација на планирање и развој ПСТН” (финансиран од стране Телеком-а Србије)
 9. “Adaptive Multi-antenna Multi-carrier Multi-user Networks Based on Distributed Inference and Optimisation” (финансиран од стране Министарства за науку и иновације Краљевине Шпаније у периоду 2012.-2013.)
 10. “European Research and Educational Collaboration with Western Balkans” (финансиран од стране Erasmus Mundus програма у периоду 2012.-2013.)

Изабране публикације

Међународни часописи

 1. Aleksandra Panajotović, Felip Riera-Palou, Guillem Femenias, “Adaptive Uniform Channel Decomposition in MU-MIMO-OFDM Application to IEEE 802.11ac”, IEEE Transactions on Wireless Communications, published by Institute of Electrical and Electronics Engineerings,  vol. 14, no.5, pp. 2896-2910, ISSN: 1536-1276, 2015. (M21a)
 2. Aleksandra Panajotović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, “Cochannel Interference Effect on BEP Performance of SSC Receiver in Correlated Rician Fading”, Journal of the Franklin Institute, published by Elsevier GmbH, Amsterdan, Netherlands vol. 347, no. 7, pp. 1242-1252, 2010, ISSN 0016-0032. (M21)
 3. Aleksandra Panajotović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, Nikola Sekulović, “Average Level Crossing Rate of Dual Selection Diversity in Correlated Rician Fading with Rayleigh Cochannel Interference”, IEEE Communication Letters, published by Institute of Electrical and Electronics Engineerings, New York, USA, vol. 14, no. 7, pp. 605-607, 2010, ISSN 1089-7798. (M22)
 4. Aleksandra Panajotović, Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, “Average Level Crossing Rate of Dual Selection Diversity over Correlated Unbalanced Nakagami-m Fading Channels in the Presence of Cochannel Interference”, IEEE Communication Letters, published by Institute of Electrical and Electronics Engineerings, New York, USA, vol. 16, no. 5, pp. 691-693, 2012, ISSN 1089-7798. (M22)
 5. Aleksandra Panajotović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, “Effect of Microdiversity and Macrodiversity on Average Bit Error Probability in Shadowed Fading Channels in the Presence of Interference“, ETRI  Journal, published by Electronics and Telecommunications Research Institute, Daejeon, Republic of Korea, vol. 31, no. 5, pp. 500-505, 2009, ISSN 1225-6463. (M22)
 6. Aleksandra Panajotović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, “Performance Analysis of System with Selection Combining over Correlated Rician Fading Channels in the Presence of Cochannel Interference”, International Journal of Electronics and Communications-AEÜ, published by Urban and Fischer-Elsevier GmbH, Amsterdan, Netherlands, vol. 63, no. 12, pp. 1061-1066, 2009, ISSN 1434-8411. (M22)
 7. Aleksandra Panajotović, Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, “Average Level Crossing Rate of Microcellular Mobile Radio System with Selection Combining in the Presence of Arbitrary Number of Cochannel Interferences”, Transactions on Emerging Telecommunications Technologies (European Transactions on Telecommunications), published by Willey, vol. 23, no. 4, pp. 334-340, June, 2012, ISSN 2161-3915.  (M22)
 8. Dragana Pavlović, Nikola Sekulović, Gradimir Milovanović, Aleksandra Panajotović, Mihajlo Stefanović, Zoran  Popović, “Statistics for Ratios of Rayleigh, Rician, Nakagami-m and Weibull Distributed Random Variables”, Mathematical Problems in Engineering, published by Hindawi Publishing Corporation, ID 252804, Volume 2013, , ISSN: 1024-123x, 2013. (M22)
 9. Aleksandra S. Panajotovic, Nikola M. Sekulovic, Milos V. Bandjur, Mihajlo C. Stefanovic, “Second-Order Measures of Performance of Dual SC Macro-Diversity System with Unbalanced BSs Exposed to CCI in Composite Fading Channels”, IETE Journal of Research, published by Taylor & Francis, vol. 64, no. 5, pp. 702-707, September-October 2018, ISSN: 0974-780X (online), 0377-2063 (Print). (M23)
 10. Nikola Sekulović, Aleksandra Panajotović, Dragan Drača, Mihajlo Stefanović, Miloš Bandjur, “Investigation into diversity order at micro and/or macro level in gamma shadowed Nakagami-m fading channels”, International Journal of Numerical Modelling Electronic Networks, Devices and Fields, published by Wiley, pp. 1-9, May-June 2018, doi: 10.1002/jnm.2288, ISSN: 0894-3370. (M23)

Међународне конференције

 1. Aleksandra Panajotović, Felip Riera-Palou, Guillem Femenias, “Limited Feedback MU-MIMO-OFDM System”, Proceedings of 20th International ITG Workshop on Smart Antennas WSA 2016, Informaion Technology Society in the VDE (ITG), pp. 348-355, Munich, Germany, 9-11 Mar. 2016, ISBN 978-3-8007-4177-9. (M33)
 2. Aleksandra Panajotović, Felip Riera-Palou, Guillem Femenias, “A novel adaptive UCD-based MU-MIMO scheme for IEEE 802.11ac”, Proceedings of European Wireless Conference-EW 2014, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, pp. 1-4, Barcelona, Spain, 14-16 May 2014, ISBN 978-3-8007-3621-8.  (M33)
 3. Aleksandra Panajotović, Felip Riera-Palou, Guillem Femenias, “GMD-enhanced MU-MIMO for IEEE802.11ac”, Proceedings of Wireless Days Conference-WD 2013, IEEE Communication Society, pp. 1-4, Valencia, Spain, 13-15 Nov. 2013, ISBN 978-1-4799-0543-0.  (M33)
 4. Aleksandra Panajotović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, Nikola Sekulović, Ivana Petrović, “Average Fade Duration of Dual Selection Diversity over Correlated Rician Fading Channels in the Presence of Cochannel Interferences”, Proceedings of International Conference on Computer as a Tool-EUROCON 2011, Insituto de Telecomuncacoes, pp. 1-4, Lisbon, Portugal, 27-29 Apr. 2011, ISBN 978-1-4244-7486-8.  (M33)
 5. Nikola Sekulović, Aleksandra Panajotović, Dragan Drača, Mihajlo Stefanović, Časlav Stefanović, “Dual Selection Diversity over Rician Fading Channels in the Presence of Multiple Cochannel Nakagami-m Interferences”,  Proceedings of 15th Mediterranian Electromechanical Conference-MELECON 2010, University of Malta, pp. 270-273, Valletta, Malta, 25-28 Apr. 2010, ISBN 978-1-4244-5794-6. (M33)
 6. Aleksandra Panajotović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, Ivana Petrović, “Effects of Rayleigh Cochannel Interference on Switch and Stay Diversity System over Correlated Rician Fading Channels“, Proceedings of 2009 International Conference on Ultra Modern Telecommunications-ICUMT 2009, IEEE Communication Society, St. Petersburg,  Russia, 12-14 Oct. 2009, ISBN 978-1-4244-3941-6. (M33)
 7. Mihajlo Stefanović, Aleksandra Panajotović, Dragan Drača, Ivana Petrović “SC Diversity Receiver over Rician Correlated Fading: Average SIR and Average SEP”, Proceedings of 4th International Conference on Wireless and Mobile Communications-ICWMC 2008, IEEE Communication Society, pp. 229-234, Athens, Greece, 27 Jul.-1 Aug. 2008, ISBN 978-0-7695-3274-5. (M33)
 8. Aleksandra Panajotović, Nikola Sekulović, Daniela Milović, „Optimal Pair-wise SUS Scheduling Algorithm in Adaptive UCD-based MU-MIMO-OFDM“, Conference Proceedings, INDEL 2018, pp. 179-182, 1-3 November, 2018, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Hercegovina, ISBN: 978-1-5386-2352-7. (M33)
 9. Aleksandra Panajotović, Nikola Sekulović, Daniela Milović, „Optimal Pair-wise SUS Scheduling Algorithm for Multiuser MIMO“, Conference Proceedings, ICEST 2018, pp. 179-182, 28-30 June, 2018, Sozopol, Bulgaria, ISSN:2603-3259. (M33)
 10. Miloš Stojanović, Nikola Sekulović, Aleksandra Panajotović, “A Comparative Performance Analysis of Extreme Learning Machine and Echo State Network for Wireless Channel Prediction”, Conference Proceedings, TELSIKS 2019, pp. 356-359, 23-25. October, 2019, Niš, Serbia, ISBN: 978-1-7281-0877-3. (M33)

Остале професионалне активности

Стручна и научна усавршавања

 1. Интернационални летњи семинар “Technologies and Materials for Wireless Communications” на IHP Институту у Франкфурту на Одри (Немачка)
 2. Постдокторске студије на Универзитету Балеарских острва, Шпанија
 3. Истраживачки боравак као гостујући професор на  на Универзитету Балеарских острва, Шпанија
 4. Боравак на Универзитету у Бјалистоку, Пољска, у оквиру ERASMUS+ програма мобилности предавача.
 5. Похађање курсева „English as a Medium of Instruction: Training Course for University and College Teachers“ 2016 и 2019. Године.

Професионална чланства

IEEE Communications Society
IEEE Women in Engineering
Организациони одбор TELSIKS 2009, ICEST 2011 i ICEST 2014

Остало

Рецензентски рад у еминентним међународним часописима (IEEE Communications Letters, International Journal of Electronics and Communications – AEÜ, IETE Journal of Research, Journal of Internet Technology, Information, International Journal of Communication Systems  i Microwave Review) и конференцијама (TELSIKS, ICEST  i IEEESTEC).