Биљана Стошић

Асистент са докторатом
Катедра за телекомуникације

Контакт

Кабинет 303, Електронски факултет
Александра Медведева 14
18000 Ниш, Србија
Телефон: +38118529303
E-mail: biljana.stosic@elfak.ni.ac.rs

Биографија

Биљана П. Стошић је рођена 1974. године у Сурдулици. Основну и средњу школу завршила је у Владичином Хану са одличним успехом, као носилац Вукових диплома. Дипломирала је 1999. године на Електронском факултету у Нишу на смеру Електроника и телекомуникације са просечном оценом 9.43. Магистарску тезу под називом „Фреквенцијска анализа планарних микроталасних кола методом Thevenin-ових извора“ одбранила је 2004. године, а докторску дисертацију „Aнализа планарних микроталасних структура моделираних таласним дигиталним елементима“ 2008. године.

Радно искуство

01.03.1999. –  19.12.2001.год. – Истраживач-стипендиста Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије
20.12.2001.  – 14.07.2004. год. – Асистент-приправник на Електронском факултету у Нишу
15.07.2004. – 29.08.2019. год.– Асистент на Електронском факултету у Нишу
30.08.2019. год. – Асистент са докторатом ма Електронском факултету у  Нишу

Области истраживања

 • пројектовање микроталасних структура, моделовање и анализа планарних микроталасних кола
 • таласне дигиталне структуре, фреквенцијска и временска анализа таласних дигиталних мрежа, моделовање и анализа микроталасних структура различитих геометрија и са различитим дисконтинуитетима
 • синтеза филтара, апроксимационе теорије филтарских функција
 • дигитална обрада сигнала
 • простирање стохастичког електромагнетног поља у вишеприлазним структурама

Настава

Основне студије – Акредитација 2013. године

Основи електротехнике 1
Основи електротехнике 2
Електрична кола и сигнали
Обрада сигнала у телекомуникацијама

Основне студије – Акредитација 2019. године

Електрична кола и сигнали
Обрада сигнала
Кабловски и оптички комуникациони системи
Лабораторијски рад и вештине
Пројектовање микроталасних кола за IoT
Програмирање комуникационог хардвера

Мастер студије – Акредитација 2019. године

Пројектовање кола за 5G системе
Бежични и ефикасни пренос енергије

Учешће на пројектима

 1. „Развој телекомуникационих уређаја и софтвера за радиодифузне кабловске и сателитске системе” (финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије у периоду 1998.-2000.)
 2. „Развој вишенаменских кабловских дистрибуционих система” (финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије у периоду 2002.-2004.)
 3. „Развој широкопојасних бежичних дистрибуционих система” (финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије у периоду 2002.-2004.)
 4. „Развој софтверске и хардверске подршке за потребе телекомуникационих приступних мрежа ” (финансиран од странеМинистарства за науку и технолошки развој Републике Србије у периоду 2005.-2007.)
 5. „Прогнозирање, планирање и тарифирање у телекомуникационим мрежама“ (финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије у периоду 2005.-2007.)
 6. „Развој нових модела и микроталасних склопова и уређаја за примену у системима бежичних комуникација” (финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије у периоду 2008.-2010.)
 7. „Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција” (финансиран од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије у периоду 2011.-2019.)

Учествовала је у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“ Министарства просвете, науке и технолошког развоја у реализацији активности на пројектима:

 • Иновирање наставе из телекомуникационог инжењеринга у складу са потребама тржишта информационо-комуникационих технологија“, 2017-2018.
 • „Иновирање наставе и повећање мултидисциплинарности студија у области комуникационог инжењерства у складу са трендовима развоја напредних комуникационо-информационих технологија (MULTIKOM)“, 2019-2020.

Учествовала је и на међународним пројектима:

 • Електронски факултет у Нишу – TEMPUS JEP 41112-2006 „Development of Master Study Programmes in Telecommunications and Control”, 2007-2009.
 • Билатерални пројекат „Network Methods in Electromagnetic Field Modelling”(Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Немачка служба за академску размену – DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)), 2011-2012.
 • ICT COST (European Cooperation in Science and Technology) Action IC1407 „Advanced Characterisation and Classification of Radiated Emissions in Densely Integrated Technologies (ACCREDIT)“, 2014-2019.
 • билетарални пројекат „Advanced Modelling of Noisy Electromagnetic Field Propagation in Highly Integrated Electronic Circuit and System Environments“, (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Немачка служба за академску размену – DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)), 2016-2017.

Тренутно је учесник на пројекту:

 • Digital Even–Order Linearization of 5G Power Amplifiers in Bands below 6GHz (DELFIN)“ (Фонд за науку Републике Србије, програм сарадње српске науке са дијаспором), 2020-2021.

Изабране публикације

Међународни часописи

 1. Biljana P. Stošić, Nebojša S. Dončov, „Combined Wave Digital/Full-Wave Approach in Modeling and Analysis of Microstrip Structures with Examples in MATLAB/Simulink”, Chapter 4 in book: Advances in Engineering Research, Vol. 12, 2016 – 1st quarter, pp. 75-140, ISBN: 978-1-63484-458-1. (M13)
 2. Biljana P. Stošić, Vlastimir D. Pavlović, „Chebyshev Recursion in Design of Linear Phase Low-pass FIR Filter with Equiripple Stop-band”, Proceedings of the Romanian Academy, Series A: Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science, Vol. 20, No. 3/2019, pp. 267-273, ISSN: 1454-9069. (М22)
 3. Biljana P. Stošić, „Wave Digital Models of Ideal and Real Transformers”, FACTA UNIVERSITATIS Series: Electronics and Energetics, Vol. 29, No. 2, June 2016, pp. 219-231, ISSN: 0353-3670 (Print), 2217-5997 (Online), DOI: 10.2298/FUEE1602219S. (M52)
 4. Biljana P. Stošić, Vlastimir D. Pavlović, „Design of New Selective CIC Filter Functions with Passband-Droop Compensation”, Electronics Letters, 2016, Vol. 52, No. 2, pp. 115-117, ISSN: Print 0013-5194, Online 1350-911X, DOI:  10.1049/el.2015.3333 (М23)
 5. Biljana P. Stošić, Dejan N. Milić, Vlastimir D. Pavlović, “Design and Properties of New CIC FIR Filter Functions”, Proceedings of the Romanian Academy, Series A: Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science, Vol. 16, No. 4, 2015, pp. 539-546, ISSN: 1454-9069. (M22)
 6. Biljana P. Stošić, Vlastimir D. Pavlović, „Using Cascaded Non-Identical CIC Sections to Improve Insertion Loss”, Journal of Circuits, Systems, and Computers, Vol. 24, No. 6, July 2015, 19 pages, ISSN: 0218-1266 (Print), 1793-6454 (Online), DOI: 10.1142/S0218126615500929 (М23)
 7. Biljana P. Stošić, Dejan N. Milić, Vlastimir D. Pavlović, „New CIC Filter Architecture: Design, Parametric Analysis and Some Comparisons”, IETE Journal of Research/ Institution of Electronics and Telecommunication Engineers, Vol. 61, No. 3, May-June 2015, pp. 244-250, ISSN: 0377-2063 (Print), 0974-780X (Online), DOI: 10.1080/03772063.2015.1021386 (M23)
 8. Biljana P. Stošić, Vlastimir D. Pavlović, „Design of Selective CIC Filter Functions”, International Journal of Electronics and Communications (AEU), Vol. 68, No. 12, December  2014, pp. 1231-1233, ISSN: 1434-8411, DOI: 10.1016/j.aeue.2014.07.002 (М23)
 9. Biljana P. Stošić, Vlastimir D. Pavlović, „On Design of a Novel Class of Selective CIC FIR Filter Functions with Improved Response”, International Journal of Electronics and Communications (AEU), Elsevier, Vol. 68, No. 8, August 2014, pp. 720–729, DOI: 10.1016/j.aeue.2014.02.013 (М23)
 10. Biljana P. Stošić, Miodrag V. Gmitrović, „Implementation of Wave Digital Model in Analysis of Arbitrary Nonuniform Transmission Lines”, Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 49, No. 9, September 2007, pp. 2150-2153, ISSN: 0895-2477 (Print); 1098-2760 (Online), DOI: 10.1002/mop.22706 (М22)

Међународне конференције

 1. Biljana P. Stošić, Marin Nedelchev, Nebojša S. Dončov, Alexander Kolev, „Wave Digital Model of Edge Coupled Filter Based on Halfwave Coupled Resonator with Dumbbell-Shaped DGS”, 2019 14th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS), Serbia, Niš, October 23-25, 2019, pp. 29-32, ISBN: 978-1-7281-0877-3, DOI: 10.1109/TELSIKS46999.2019.9002355 (M33)
 2. Biljana P. Stošić, Marin Nedelchev, Johannes A. Russer, Nebojša S. Dončov, Zoran Stanković, „Stochastic Signal Propagation in Five-Section Wideband Branch-Line Hybrid”, International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA 2019), Spain, Granada, September 9-13, 2019, pp. 0754-0759, ISBN: 978-1-7281-0562-8, DOI: 10.1109/ICEAA.2019.8879381 (M33)
 3. Biljana P. Stošić, Nebojša S. Dončov, „Comparison of Wave Digital and Circuit Models of Microstrip Single-Stub L-Tuners”, 54th International Scient. Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2019, Macedonia, Ohrid, June 27-29, 2019, pp. 11-14, ISSN: 2603-3267 (Online), 2603-3259 (Print). (M33)
 4. Marin Nedelchev, Biljana P. Stošić, Nebojša Dončov, Alexander Kolev, „Tri-Section Wideband Branch-Line Hybrid: Design, Simulation Technique and Measurement”, 2019 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Hungary, Budapest, July 1-3, 2019, pp. 94-97, ISBN: 978-1-7281-1864-2, DOI: 10.1109/TSP.2019.8768866 (M33)
 5. Biljana P. Stošić, Nebojša S. Dončov, „Possibilities of Synthesized WDFs Models of Lowpass Filters Exhibiting Equiripple Characteristics“, LIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2018, Bulgaria, Sozopol, June 28-30, 2018, pp. 196-199, ISSN: 2603-3259 (Print), 2603-3267 (Online). (M33)
 6. Zoran Stanković, Nebojša Dončov, Biljana Stošić, Ivan Milovanović, Bratislav Milovanović, Johannes Russer, „1D Localization of Mobile Stochastic EM Sources with Variable Radiated Power using Two-Stage Neural Model”, 2nd URSI Atlantic Radio Science Meeting – AT-RASC 2018, Spain, Gran Canaria, 28 May – 1 June 2018, pp. 559-562, ISBN: 978-1-5386-3764-7, DOI: 10.23919/URSI-AT-RASC.2018.8471456 (M33)
 7. Biljana P. Stošić, Vlastimir D. Pavlović, „Chebyshev Polynomials of the Second Kind in Filter Design”, 2017 13th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS), Serbia, Niš, October 18-20, 2017, pp. 191-194, ISBN: 978-1-5386-1799-1 (IEEE), DOI: 10.1109/TELSKS.2017.8246260 (M33)
 8. Alfiero Leoni, Leonardo Pantoli, Giorgio Leuzzi, Vincenzo Stornelli, Biljana Stošić, „Bandpass Filter Design with Active Inductor by Means of Wave Digital Approach”, 2017 13th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS), Serbia, Niš, October 18-20, 2017, pp. 339-342, ISBN: 978-1-5386-1799-1 (IEEE), DOI: 10.1109/TELSKS.2017.8246293 (M33)
 9. Johannes Russer, Farooq Mukhtar, Biljana P. Stošić, Tatjana Asenov, Aleksandar Atanasković, Nebojša S. Dončov, Bratislav Milovanović, Peter Russer, „Systematic Network Model Generation for Linear Reciprocal Microwave Multiports”, 7th European Microwave Integrated Circuits Conference 2012, EuMIC 2012, European Microwave Week, The Nederlands, Amsterdam, 29-30 October 2012, pp. 40-43, E-ISBN: 978-2-87487-026-2, Print ISBN: 978-1-4673-2302-4. (M33)
 10. Nebojša S. Dončov, Biljana P. Stošić, Johannes Russer, Tatjana Asenov, Bratislav Milovanović, „Lossy Microwave Circuits – Systematic Synthesis of Equivalent Lumped Element Model based on Extended Foster Canonical Expansion”, 2012 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA), South Africa, Cape Town, September 2-7, 2012, pp. 610-613, 2012. ISBN: 978-1-4673-0334-7, IEEE Catalog Number: CFP1268B-CDR, DOI: 10.1109/ICEAA.2012.6328698 (M33)

Техничка решења

 1. Biljana P. Stošić, Nebojša S. Dončov, Softverska implementacija kombinovanog talasnog digitalnog/full-wave EM pristupa za modeliranje i analizu planarnih mikrostrip struktura sa diskontinuitetima, Softver, Elektronski fakultet u Nišu, 2013
 2. Biljana P. Stošić, Miodrag V. Gmitrović, Softverski paket za jednodimenzionalnu analizu planarnih mikrotalasnih kola, 2008, Elektronski fakultet u Nišu, Softver
 3. Biljana P. Stošić, Miodrag V. Gmitrović, Softverski paket za dvodimenzionalnu analizu planarnih mikrotalasnih kola, Elektronski fakultet u Nišu, 2009, Softver
 4. Biljana P. Stošić, Miodrag V. Gmitrović, Nova metoda za modeliranje planarnih struktura sa 1D talasnim digitalnim elementima i analizu formiranih 1D talasnih digitalnih mreža, 2008, Elektronski fakultet u Nišu, Nova metoda (novi algoritam)
 5. Biljana P. Stošić, Miodrag V. Gmitrović, Nova metoda za modeliranje planarnih struktura sa 2D talasnim digitalnim elementima i analizu formiranih 2D talasnih digitalnih mreža, 2009, Elektronski fakultet u Nišu, Nova metoda (novi algoritam)
 6. Biljana P. Stošić, Miodrag V. Gmitrović, Algoritam za određivanje minimalnog broja sekcija prilikom modeliranja mikrotalasne strukture talasnim digitalnim elementima, 2008, Elektronski fakultet u Nišu, Novi algoritam
 7. Biljana P. Stošić, Miodrag V. Gmitrović, Algoritam za rešavanje problema diskontinuiteta kod kaskadno-povezanih uniformnih transmisionih linija, 2009, Elektronski fakultet u Nišu, Novi algoritam
 8. Biljana P. Stošić, Algoritam za određivanje funkcija u z-domenu kod planarnih mikrostrip struktura sa stabovima, 2010, Elektronski fakultet u Nišu, Novi algoritam
 9. Biljana P. Stošić, MATLAB/Simulink aplikacija za modeliranje i analizu planarnih mikrostrip struktura sa ukrštenim linijama, 2011, Elektronski fakultet u Nišu, Softver

Остале професионалне активности

Стручна и научна усавршавања

У оквиру ЕRASMUS+ International Credit Mobility (ICM) програма, учесник мобилности наставног особља

 • на Техничком универзитету у Софији, Бугарска (Staff Mobility for Training 2017. и 2019. године)
 • на Малтешком колеџу уметности, науке и технологије (Staff Mobility for Training 2018. године)

Професионална чланства

IEEE Microwave Theory and Technique Society (MTT-S)
IEEE Signal Processing Society (SP-S)
IEEE Women in Engineering
Извршни одбор IEEE секције Србије и Црне Горе
Удружење за микроталасну технику, технологије и системе
Председник IEEE Women in Engineering Affinity Group of Serbia

Остало

Члан техничко-организационог одбора конференције International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications – TELSIKS

Технички ко-едитор/едитор конференција TELSIKS 2007  до TELSIKS 2019

Члан огранизационог одбора конференције International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST

Уредник часописа Microwave Review (Mikrotalasna revija), који издају IEEE MTT-S подружница за Србију и Црну Гору и Удружење за микроталасну технику, технологије и системе

Вршила је већи број рецензија у међународним часописима (International Journal of Electronics;Journal of Circuits, Systems, and Computers; Scientific Research and Essays; IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques; COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering; Computer Applications in Engineering Education; Electronics Letters; IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs; International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering; IET Signal Processing; Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics; Microwave Review; Electronics; International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT)), као и за међународне конференције (TELSIKS, TELFOR, ICEST, IcETRAN, EUROCON, TSP), студенску конференцију IEEESTEC и домаће конференције (ETRAN, YU INFO).