Вера Марковић

Редовни професор
Катедра за телекомуникације

Контакт

Кабинет 402, Електронски факултет
Александра Медведева 14
18000 Ниш, Србија
Телефон: +38118529402
E-mail: vera.markovic@elfak.ni.ac.rs, vera5556@gmail.com

Биографија

Вера Марковић рођена је 1956. године у Нишу, где је завршила основну школу и гимназију као носилац „Вукове дипломе“. Електронски факултет у Нишу уписала је 1975. године. Више пута је награђивана од стране Универзитета у Нишу и Општине Ниш за постигнуте резултате током студија. Дипломирала је 1980. године на Електронском факултету у Нишу на смеру Телекомуникације са просечном оценом 9.45, као најбољи дипломирани студент Електронског факултета у Нишу. Постдипломске студије на Електронском факултету у Нишу завршила је са просечном оценом 10, а магистарску тезу под називом „Нови нумерички поступак за анализу спрегнутих микроталасних линија са вишеслојним диелектриком“ одбранила је 1985. године. Докторску дисертацију под називом “Квазистатичка анализа трансмисионих линија и њихових дисконтинуитета у микроталасним интегрисаним колима” одбранила је 1992 године.

Радно искуство

1980. – 1987. год. – Асистент приправник на Електронском факултету у Нишу
1987. – 1992. год. – Асистент на Електронском факултету у Нишу
1992. – 1997. год. – Доцент на Електронском факултету у Нишу
1997. – 2002. год. – Ванредни професор на Електронском факултету у Нишу
2002.  – Редовни професор на Електронском факултету у Нишу

Области истраживања

Моделовање микроталасних компонената и кола. Примена вештачких неуронских мрежа у микроталасној техници, бежичним комуникацијама и заштити животне средине. Примена нумеричких техника за моделовање и симулацију расподеле ЕМ поља у различитим срединама. Анализа расподеле апсорбоване ЕМ енергије у људским ткивима, у циљу истраживања биолошких ефеката ЕМ зрачења.

Настава

Основне студије – Акредитација 2013. године

Електрична кола и сигнали
Основи микроталаса
Бежични комуникациони системи
Микроталасна техника
Мобилни комуникациони системи
Микроталасна електроника
Заштита од RF и микроталасног зрачења

Основне студије – Акредитација 2019. године

Електрична кола и сигнали
Бежични комуникациони системи
Микроталасна техника
Мобилни комуникациони системи
Заштита од RF и микроталасног зрачења
Примена вештачких неуронских мрежа у РФ комуникационим системима
Дигитални TВ пријемници и сервиси

Мастер студије – Акредитација 2019. године

Пројектовање ТК мрежа и система
Мултимедијални комуникациони системи
Вештачка интелигенција и машинско учење за комуникационе системе
Напредне комуникационе технологије
Мобилни комуникациони системи

Докторске студије 

Бежичне комуникације
Примена неуронских мрежа у телекомуникацијама
Напредне технике моделовања за РФ апликације

Учешће на пројектима

Пројекти финансирани из домаћих фондова

 1. “Пројектовање и развој микроталасних кола и склопова“ (1980-1984)
 2. “Електронски дистрибуциони системи” (1981-1985)
 3. „Пројектовање микроталасних активних филтера пропусника опсега фреквенција“(1984-1988)
 4. “Микроталасни ситеми за заштиту простора” (1986-1988)
 5. “Сателитска телевизија” (1986-1988)
 6. „Аутоматизација пројектовања и мерења микроталасних подсклопова и уређаја“ (1986-1990)
 7. “Статус и перспективе монолитних микроталасних интегрисаних кола” (1987-1988)
 8. “Пројекат за развој хибридизованог модела микроталасног тренутног мерача фреквенција МТМФ 1-16” (1987-1988)
 9. “Истраживање и развој поступака за пројектовање и мерење микроталасних подсклопова и уређаја” (1988-1989)
 10. „Електромагнетика, микроталасна техника и оптичке комуникације“ (1991-2000)
 11. “Пројекат микроталасног дела пријемника за упозорење СО2” (1993)
 12. „Сателитска и кабловска телевизија и телевизија високе резолуције“ (1994-1997)
 13. „Пројекат система за аутоматизацију радарског центра заштите од града“ (1995-1997)
 14. “Развој система за аутоматизацију рада метеоролошких радара“ (1996-1998)
 15. „Електромагнетика, микроталасна техника и оптичке комуникације“ (1996-2000)
 16. “Развој интегрисаног система аутоматизованих метеоролошких радарских центара” (1998)
 1.  “Реализација дигиталног радио-релејног уређаја РРУ-Д2″(1999-2000)
 2. “Конвергенција фиксне и мобилне телефоније – утицај експлозивног раста мобилних комуникација на планирање и развој ПСТН” (2000-2001)
 3. “Развој широкопојасних бежичних дистрибуционих система” (2002-2004) 
 4. “Праћење патогенетских, морфометријских и функционалних промена након експозиције електромагнетном зрачењу“ (2002-2004)
 5. “Развој физички заснованих модела шума наноелектронских активних компонената намењених микро- и милиметарском таласном подручју” (2002-2004)
 6. “Развој софтверске и хардверске подршке за потребе телекомуникационих приступних мрежа” (2005-2007)
 7. „Развој нових модела и микроталасних склопова и уређаја за примену у системима бежичних комуникација“ (2008-2010)
 8. „Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција“ (2011-2019)
 9. „Мониторинг електромагнетних зрачења мобилних телекомуникационих система у животној средини, анализа молекуларних механизама и биомаркера оштећења код хроничне изложености са развојем модела за процену ризика и метода за заштиту“ (2011-2019) 
 10. „Иновирање наставе из телекомуникационог инжењеринга у складу са потребама тржишта информационо-комуникационих технологија (2017-2018)
 11. Иновирање наставе и повећање мултидисциплинарности студија у области комуникационог инжењерства у складу са трендовима развоја напредних комуникационо-информационих технологија“ (2019-2020).

Пројекти финансирани из међународних фондова

 1. Tempus projekat: CD_JEP-18105-2003, “Revision of Electrical Engineering Curricula Based on New Technologies and Bologna Recommendations” (2004 – 2007)
 2. TEMPUS III projekat: “Development of Master Study Programmes in Telecommunications and Control”, Tempus JEP_41112_2006 (2007-2009)
 3. WUS (Austria) CDP+ projekat No 104 (2) (2006-2007)
 4. WUS (Austria) Brain Gain Program+ (BGP+) (2007)
 1. WUS (Austria) MSDP projekat “Master in Remote Control“ (2009-2010)
 2. TEMPUS IV projekat: “Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia (CONCUR)” (2009–2012)
 3. TEMPUS IV projekat: “Internal Quality Assurance at Serbian Universities (SIQAS)” (2009-2012)
 4. TEMPUS IV projekat: “Strengthening the Student Role in Governance and Management of the Universities of Serbia in line with the Bologna Process (SIGMUS)” (2010-2013)
 5. TEMPUS IV projekat: “Governance and Management Reform in Higher Education in Serbia (GOMES)” (2010-2013)
 6. TEMPUS IV projekat: “Strengthening Quality Assurance System within Western Balkans HEIs in Support of National and Regional Planning (CUBRIK)” (2010-2013)
 7. Bilateralni istraživački projekat:  “Smart Modeling and Optimization of 3D Structured RF Components”, 2012-2013
 8. Erasmus Mundus projects “EUROWEB” (2012-2015) i “EUROWEB plus” (2014-2018).
 9. Tempus IV project “WBCInno” (2013-2015)
 10. TEMPUS IV project: FUSE 544246-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-SMGR (2013-2015)
 11. Erasmus Mundus project “GreenTech” (2014-2015).
 12. CEEPUS project “CIII-BG-1103-03-1819 „Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management“ (2018 -)

Остале професионалне активности

Студијски и истраживачки боравци

1989 – University of Bochum, Germany
2002 – University of Hannover, Germany
2006 – University of Ulm, Germany
2007, 2013, 2014  – University of Westminster, London, UK
2012, 2013 – Technical University of Munich
2017, 2019 – Technical University of Sofia
2019 – Technical University of Graz

Професионална чланства

 • Члан IEEЕ (Senior member):  МТТ Society, IEEE Communications Society, IEEE Women in Engineering
 • Члан Националног удружења за микроталасну технику и технологију
 • Члан Друштва за ЕТРАН
 • Члан Друштва за телекомуникације
 • Члан Научног или Програмског одбора конференција: International Conference on Advanced Computer Information Technologies (Немачка); CoBCom (Austriјa); ICEST (Србија, Бугарска, Македонија); TELSIKS (Србија); PES (Србија); TELFOR (Србија);  NEUREL (Србија);  Safety of Technical Systems (Србија)
 • Члан DAAD Alumni
 • Члан NGO “Equal Opportunities”

Именовања и ангажовање у радним телима/комисијама

 • Члан IEEE Member Benefits Portfolio Advisory Committee на глобалном нивоу, 2020 –
 • Члан IEEE Region 8 Nominations and Appointments Committee, 2018 –
 • Члан жирија IEEE Region 8 Student Paper Contest, 2019 –
 • Члан председништва IEEЕ Секције Србије и Црне Горе 2007 –
 • Председница IEEЕ Секције Србије и Црне Горе од 2015
 • Потпредседник IEEЕ Секције Србије и Црне Горе 2011-2015
 • Секретар  IEEЕ Секције Србије и Црне Горе 2007-2010
 • Члан Тима експерата за реформу високог образовања у Србији (HERE тим), 2015-2018.
 • Представник Републике Србије у експерском телу за праћење Болоњског процеса (Bologna Follow-Up Group), 2016-2017 
 • Институционални Erasmus  координатор Универзитета у Нишу, 2013-2015.

Едиторски и рецензентски рад

 • Часопис MICROWAVE REVIEW:  Editor-in-chief (2004 – 2011); Editorial Board member 2011 –
 • Часопис FACTA UNIVERSITATIS – SERIES: ELECTRONICS AND ENERGETICS, Editorial Board member
 • Часопис SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING, Editorial Board member
 • Часопис SAFETY ENGINEERING, Editorial Board member
 • Editor of the proceedings of the student conference IEEESTEC, 2008 –
 • Рецензент у оквиру комисија за акредитацију Републике Србије
 • Рецензент пријава за истраживачке пројекте Републике Србије
 • Рецензент међународних и домаћих часописа (IEE Proceedings on Circuits, Devices and Systems; IET Proceedings on Circuits, Devices and Systems;  Microelectronics Reliability; International Journal of Microwave and Optical Technology; Facta Universitatis, Microwave Review, итд.)  као и међународних конференција (TELSIKS, MIEL, ICEST, PES, STS, EUROCON, ETRAN, YUINFO, TELFOR, итд.)

Изабране публикације

 1. Zlatica Marinković, Vladica Đorđević, Nenad Ivković, Olivera Pronić-Rančić, Vera Marković, Alina Caddemi, „Parameter extraction of small-signal and noise models of microwave transistors based on artificial neural networks,“ Chapter 8 in „Artificial Neural Networks: New Research“, Nova Science Publishers Inc., 2016, ISBN: 978-1-63485-979-0, pp.175-209 (M13).
 2. V. Stanković, D. Jovanović, D. Krstić, V. Marković, N. Cvetković, “Temperature distribution and specific absorption rate inside a child’s head,” International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 104, January 2017,  pp. 559-565 (M21a)
 3. Giovanni Crupi,  Antonio Raffo,  Zlatica Marinković,  Gustavo Avolio,  Alina Caddemi, Vera Marković, Giorgio Vannini, and Dominique M. M.-P. Schreurs,   “An extensive experimental analysis of the kink effects in S22 and h21 for a GaN HEMT,”  IEEE Transactions on Microwave Theory and Technique, Vol. 62,  no. 3,  pp. 513-520, March 2014 (M21)
 4. Zlatica Marinković, Giovanni Crupi, Dominique Schreurs, Alina Caddemi, Vera Marković, “Microwave FinFET modeling based on artificial neural networks including lossy silicon substrate,” Microelectronic Engineering, vol. 88, no. 10, October 2011, pp. 3158-3163  (M21)
 5. Vera Marković, Bratislav Milovanović, Nataša Maleš-Ilić, “Noise Modeling of Dual-Gate MESFET”, Electronics Letters, Vol.33, No.9, pp. 820-821, 1997 (M22)
 6. Olivera Pronić, Gordana Mitić, Jovana Randjelović, Vera Marković, “Procedure for Accurate Noise Modeling of Microwave FETs Against Temperature”, Electronics Letters, vol. 40, No. 24, pp. 1551-1553, 2004 (M22)
 7. Zlatica Marinković, Vera Marković, “Temperature Dependent Models of Low-Noise Microwave Transistors Based on Neural Networks”, International Journal for RF and Microwave Computer-Aided Engineering, John Wiley & Sons, 2005, 15(6): 567-577 (M22)
 8. Zlatica Marinković, Nenad Ivković, Olivera Pronić-Rančić, Vera Marković, Alina Caddemi, “Analysis and Validation of Neural Approach for Extraction of Small-Signal Models of Microwave Transistors,” Microelectronics Reliability, Volume 53, Issue 3, March 2013  (M22)
 9. Vladica Ɖorđević, Zlatica Marinković, Vera Marković, Olivera Pronić-Rančić, “Development and validation of ANN approach for extraction of MESFET/HEMT noise model parameters”, Electrical Engineering (Archiv für Elektrotechnik), vol. 100, no. 2, pp. 645-651, June 2018 (M23)
 10. Tomislav Ćirić, Rohan Dhuri, Zlatica Marinković, Olivera Pronić-Rančić,  Vera Marković, Larissa Vietzorreck, “Neural Based Lumped Element Model of Capacitive RF MEMS Switches”, Frequenz, ISSN (Online) 2191-6349 (M23)
 11. V. Stanković, D. Jovanović, D. Krstić, V. Marković, M. Dunjić, “Calculation of Electromagnetic Field from Mobile Phone Induced in the Pituitary Gland of Children Head Model,” Military Medical and Pharmaceutical Journal of Serbia, 2017, Vol. 74, Issue 9, pp. 854-861 (M23)
 12. Vladica Đorđević, Zlatica Marinković, Giovanni Crupi, Vera Marković, Olivera Pronić-Rančić, Alina Caddemi, “Wave approach for noise modeling of gallium nitride high electron mobility transistors”, International Journal of Numerical Modeling: Electronic Networks, Devices and Fields, vol. 30, no. 1 , pp. 1-9, 2017 (M23)  
 13. Vladica Đorđević, Zlatica Marinković, Vera Marković, Olivera Pronić-Rančić, “Extraction of Microwave FET Noise Wave Temperatures by Using a Novel Neural Approach”, COMPEL – the International Journal of Computations and Mathematics in in electrical and electronic engineering, Vol. 35, Issue 1, pp. 339 – 349, January 2016 (M23)
 14. Zlatica Marinković, Taeyoung Kim, Vera Marković, Marija Milijić, Olivera Pronić-Rančić, Tomislav Ćirić, Larissa Vietzorreck, “Artificial neural network based design of RF MEMS capacitive shunt switches”, Applied Computational Electromagnetics Society (ACES) Journal, vol. 31, no. 7, July 2016.
 15. Zlatica Marinković, Giovanni Crupi, Alina Caddemi, Gustavo Avolio, Antonio Raffo, Vera Marković, Giorgio Vannini, and Dominique M. M.-P. Schreurs, “Neural approach for temperature-dependent modeling of GaN HEMTs,” International Journal of Numerical Modeling: Electronic Networks, Devices and Fields, vol.28 , pp. 359-370, 2015 (M23)
 16. Zlatica Marinković, Nenad Ivković, Olivera Pronić-Rančić, Vera Marković, Alina Caddemi, “Novel neural approach for parameter extraction of microwave transistor noise models,” International Journal of Numerical Modeling: Electronic Networks, Devices and Fields, vol. 28, No. 6, pp. 707-716, 2015 (M23)
 17. D. Krstić, N. Trifunović, D. Zigar, V. Marković and Ž. Hederić, „The Effect of the Magnetic Field in thr Living World”, Proceedings of the International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, September 24-28, 2018, Belgrade, pp. 421-434 (invited paper, M31)
 18. Vera Marković, Dejan Krstić, Olivera Pronić-Rančić, Dušan Sokolović: “Safety of mobile communication system radiation – recent findings”, International conference Safety of technical systems in living and working environment STS -11, Niš, Serbia, October 27 -28, 2011, pp. 219-224 (invited paper, M31)
 19. Vera Marković, Zlatica Marinković, “Artificial Neural Networks for Bias- and Temperature-Dependent Modeling of Microwave Transistors”, Book of Proceedings of 11th International Symposium on Microwave and Optical Technology – ISMOT 2007, Monte Porzio Catone, Italy, December, 17-21, 2007, pp. 21-24 (invited paper, M31)
 20. Vladimir Stanković, Vera Marković, Dejan Jovanović, Dejan Krstić, Nenad Cvetković, „Distribution of the Absorbed Mobile Phone Energy at 1.8 and 2.1 GHz in a Child Head Model”,  IEEE EUROCON 2019, Novi Sad, Serbia, 1-4 July, 2019 (M33) (best paper award)