Дејан Ћирић

Редовни професор
Катедра за телекомуникације

Контакт

Кабинет 310, Лабораторија 301, Електронски факултет
Александра Медведева 14
18000 Ниш, Србија
Телефон: +38118529301
E-mail: dejan.ciric@elfak.ni.ac.rs

Биографија

Дејан Г. Ћирић је рођен у Белој Паланци 1967. године. Основне академске студије завшио је на Електронском факултету у Нишу, где је дипломирао на смеру Електроника и телекомуникације 1987. године са просечном оценом 9.07. Магистарску тезу под називом „Одређивање акустичких карактеристика просторије применом MLS технике“ одбранио је 2000. године, а докторску дисертацију „Допринос развоју поступка мерења и обраде импулсног одзива просторије при одређивању акустичких карактеристика“ 2006. године.

Радно искуство

01.11.1994. – 01.01.1998. год. – Стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије
01.01.1998.  – 15.06.2001. год. – Асистент приправник на Електронском факултету у Нишу
15.06.2001.  – 01.06.2007. год. – Асистент на Електронском факултету у Нишу
01.06.2007.  – 14.11.2012. год. – Доцент на Електронском факултету у Нишу
14.11.2012.  – 17.10.2017. год. – Ванредни професор на Електронском факултету у Нишу
17.10.2017. год. – Редовни професор на Електронском факултету у Нишу
18.03.2002. – 20.04.2003. год., 15.03.2004. – 30.04.2004. год., 17.01.2005. – 28.02.2005. год. – Research assistant and PhD student, Aalborg University, Faculty of Engineering and Science, Department of Acoustics, Denmark
01.02.2014. – 31.07.2014. год. – Guest researcher, Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM), Paris, France

Области истраживања

Акустика

 • Акустичке мерне технике
 • Акустика просторија
 • Техничка аудиологија

Аудио техника

 • Аквизиција аудио сигнала
 • Обрада аудио сигнала

Вештачка интелигенција у области звука

 • Примена машинског/дубоког учења на акустичке и аудио сигнале

Настава

Основне студије – Акредитација 2013. године

Акустика
Аудио и видео техника
Аудио техника
Студијска аудио техника

Основне студије – Акредитација 2019. године

Акустика
Комуникациона акустика
Аудио и видео системи
Аудио продукција
Говорне комуникације
Машинско учење у комуникацијама
Програмирање развојних платформи
Лабораторијски практикум 2

Мастер студије – Акредитација 2013. године

Обрада и синтеза звука

Мастер студије – Акредитација 2019. године

Интелигентни аудио алгоритми
Синтеза и препознавање говора

Докторске студије – Акредитација 2013. године

Генерисање и перцепција звука
Аудио комуникације

Докторске студије – Акредитација 2019. године

Генерисање и перцепција звука
Аудио комуникације

Учешће на пројектима

Пројекти финансирани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије:

 1. “Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања”, технолошки пројекат ТР 36026, (финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у периоду 2011.-сада)
 2. “Развој дигиталних технологија и умрежених сервиса у системима са уграђеним електронским компонентама”, технолошки пројекат ИИИ 44009, (финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у периоду 2011.-сада)
 3. “Анализа утицаја параметара грађевинске конструкције за потребе заштите животне средине и практично решење лаког зида”, технолошки пројекат ТР 21013, (финансиран од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије у периоду 2008-2010) (руководилац пројекта)
 4. “Акустички дизајн простора и звучни садржаји у Српској православној цркви”, технолошки пројекат ТР 23046, (финансиран од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије у периоду 2008-2010)
 5. “Развој софтверске и хардверске подршке за потребе телекомуникационе приступне мреже”, технолошки пројекат, (финансиран од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије у периоду 2005-2007)
 6. “Развој терминалских телекомуникационих уређаја и система за пренос и аквизицију података оптоелектронским, бежичним и нисконапонским преносним путевима”, (финансиран од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије у периоду 2002-2003)
 7. “Електромагнетика, микроталасна техника и оптичке комуникације”, научни пројекат (финансиран од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије у периоду 1994-1995 и 1996-2000)
 8. “Нови типови КАТВ амплитудних коректора”, иновациони пројекат (финансиран од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије у периоду 1996-1997)
 9. “Сателитска и кабловска телевизија и телевизија високе резолуције”, технолошки пројекат (финансиран од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије у периоду 1994.-1996.)

Међународни пројекти:

 1. COST Action 15125 “Design for noise reducing materials and structures (DENORMS)” (у периоду 2016.-2020.)
 2. “Control of sound source radiation directivity applying an approach based on machine learning”, realized in IRCAM, Paris (у периоду фебруар 2014.- август 2014.)
 3. “Norwegian, Bosnian and Serbian cooperation platform for university and industry in ICT R&D (NORBAS)”, no. 2011/1383, supported by: Norwegian Ministry of Foreign Affairs under the programme in higher education, research and development in the Western Balkan, information and communication technology sector (у периоду 2011.-2014.)
 4. Framework programme “Audiometric measurements and equipment calibration”, realized at the Department of Acoustics, Faculty of Engineering and Science, Aalborg University, Denmark (у периоду 2002.-2007.)

Пројекти финансирани од стране екстерних компанија

 1. “Spherical microphone array” (финансиран од стране akustIQ, Germany, у периоду 2018.-2019.)
 2. “Мерење преносних карактеристика сферног микрофонског низа” (финансиран од стране innSona, Ниш, 2019.)
 3. “Реализација мерног места за мерење акустичких карактеристика говорних мембрана ” (финансиран од стране Trayal – корпорације – Крушевац, у периоду 2018.-2019.)
 4. “Снимање и одређивање акустичких карактеристика ТВ студија у Пироту” (финансиран од стране ТВ Пирот, 2000.)
 5. “Дефинисање методе за одређивање индекса разумљивости заштитне маске са подсклопом за говор” (финансиран од стране Trayal – корпорације – Крушевац, у периоду 1997.-1999.)
 6. “Систем за аутоматизацију радарског центра заштите од града” (финансиран од стране Републичког хидрометеоролошког завода Србије у периоду 1995.-1997.)

Изабране публикације

Међународни часописи

 1. Dejan G. Ćirić, Dorte Hammershøi, “Coupling of earphones to human ears and to standard coupler”, Journal of the  Acoustical Society of America, Vol. 120, No. 4, pp. 2096-2107, 2006, Publisher: Acoustical Society of America, ISSN: 0001-4966, (интернет адреса: https://asa.scitation.org/doi/10.1121/1.2258929), DOI: http://dx.doi.org/10.1121/1.2258929, (M21)
 2. Dejan G. Ćirić, Miroslava A. Milošević, “Inaccuracies in sound pressure level determination from room impulse response”, Journal of Acoustical Society of America, Vol. 111, No. 1, pp. 210-216, 2002, Publisher: Acoustical Society of America, ISSN: 0001-4966, (интернет адреса: https://asa.scitation.org/doi/10.1121/1.1426375), DOI: http://dx.doi.org/10.1121/1.1426375, (М21)
 3. Dejan G. Ćirić, Marko Janković, “Correction of room impulse response truncation based on a nonlinear decay model”, Applied Acoustics, Vol. 132, No. 3, pp. 210-222, 2018, , Publisher: Elsevier Science, ISSN: 0003-682X, (интернет адреса: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X17308654), DOI: 10.1016/j.apacoust.2017.11.018. (M22)
 4. Marko Janković, Dejan G. Ćirić, Aleksandar Pantić, “Automated estimation of the truncation of room impulse response by applying a nonlinear decay model”, Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 139, No. 3, pp. 1047-1057, 2016, Publisher: Acoustical Society of America, ISSN: 0001-4966, (интернет адреса: https://asa.scitation.org/doi/abs/10.1121/1.4941657), DOI: 10.1121/1.4941657. (M22)
 5. Dejan G. Ćirić, Miloš Marković, Miomir Mijić, Dragana Šumarac-Pavlović, “On the effects of nonlinearities in room impulse response measurements with exponential sweeps”, Applied Acoustics, Vol. 74, No. 3, pp. 375-382, 2013, Publisher: Elsevier, ISSN: 0003-682X (Print), (интернет адреса: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003682X12002563), DOI: 10.1016/j.apacoust.2012.07.013. (М22)
 6. Đorđe Damnjanović, Dejan G. Ćirić, Bratislav Predić, “De-noising of room impulse response by applying wavelets”, Acta Acustica united with Acustica, Vol. 104, No. 3, pp. 452-463, 2018, Publisher: S. Hirzel Verlag, European Acoustics Association, ISSN: 1610-1928 (Print), (интернет адреса: https://www.ingentaconnect.com/contentone/dav/aaua/2018/00000104/00000003/art00009?crawler=true&mimetype=application/pdf), DOI: 10.3813/AAA.919187. (M23)
 7. Dejan G. Ćirić, Vlastimir D. Pavlović, Nebojša S. Dončov, “Generating 2-D FIR filter functions by Christoffel-Darboux formula for Chebyshev polynomials of the second kind”, International Journal of Electronics, Vol. 104, No. 3, pp. 416-432, 2017, Publisher: Taylor & Francis, ISSN: 0020-7217 (Print), ISSN: 1362-3060 (Online), (интернет адреса: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207217.2016.1218061), DOI: 10.1080/00207217.2016.1218061. (M23)
 8. Dejan G. Ćirić, Vlastimir D. Pavlović, “Generalised Christoffel–Darboux formula most directly applied in generating fully symmetric doubly resistively terminated LC lossless ladder filters”, International Journal of Electronics, Vol. 100, No. 7, pp. 942-958, 2013, Publisher: Taylor & Francis, ISSN: 0020-7217 (Print), ISSN: 1362-3060 (Online), (интернет адреса: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207217.2012.727352), DOI: 10.1080/00207217.2012.727352
 9. Dejan G. Ćirić, Aleksandar Pantić, “Numerical compensation of air absorption of sound in scale model measurements”, Archives of Acoustics, Vol. 37, No. 2, pp. 219-225, 2012, Publisher: Polish Academy of Sciences, Polish Acoustical Society, ISSN: 0137-5075 (Print), (интернет адреса: https://journals.pan.pl/dlibra/show-content?id=101593&/numerical-compensation-of-air-absorption-of-sound-in-scale-model-measurements-ciric-dejan-pantic-aleksandar?language=en), DOI: 10.2478/v10168-012-0029-0 (M22)
 10. Dejan G. Ćirić, Aleksandar Pantić, “Separability of distortion products in room impulse response measurements with maximum length sequences”, Building Acoustics, Vol. 19, No. 3, pp. 173-183, 2012, Publisher: Sage Publications (formerly Multi Science), ISSN: 1351-010X (Print), 2012, (интернет адреса: https://journals.sagepub.com/doi/10.1260/1351-010X.19.3.173?icid=int.sj-abstract.similar-articles.3), DOI: 10.1260/1351-010X.19.3.173. (M24)

Међународне конференције

 1. Dejan Ćirić, “A modified approach to the backward integration leading to an increase in decay curve dynamic range”, Proceedings of 41st International Congress Inter-Noise 2012, pp. 2367-2377 (on CD, paper in12_491), New York, USA, 19-22 August, 2012, Publisher: The Institute of Noise Control Engineering of the USA (INCE), ISBN 978-1-62748-560-9, (invited paper). (M31)
 2. Miroslava Milošević, Dejan Ćirić, “Influence of transient noise in MLS measurements in room acoustics”, Proceedings of 2nd Congress of Slovenian Acoustical Society, pp. 127-136, Portorož, Slovenia, September 2000, (invited paper). (M31)
 3. Dejan Ćirić, “Distortion influence in room impulse response measurements by sine sweep method”, Proceedings of Abstracts of the First International Conference Taktons, paper AA04, Novi Sad, Serbia, 9-12 November 2011, (invited paper). (M32)
 4. Ana Đorđević, Dejan Ćirić, Marko Ličanin, “Visualization and optimization of features in classification of motor sound”, Proceedings of 6th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering – IcETRAN 2019, pp. 12-16, Silver Lake, Serbia, 03-06 June, 2019, Publisher: Etran Society, Akademska misao, ISBN 978-86-7466-785-9. (M33)
 5. Đorđe Damnjanović, Dejan Ćirić, Zoran Perić, “Analysis of DC motor sounds using wavelet-based features ”, Proceedings of 6th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering – IcETRAN 2019, pp. 17-22, Silver Lake, Serbia, 03-06 June, 2019, Publisher: Etran Society, Akademska misao, ISBN 978-86-7466-785-9. (M33)
 6. Dejan Ćirić, Marko Ličanin, Ana Đorđević, Miljan Miletić, “Effects of measurement system on transfer function of gas mask speech membrane”, Proceedings of 53rd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST, pp. 217-220, Sozopol, Bulgaria, 28-30 June, 2018, Publisher: Publishing House, Technical University of Sofia, ISBN 2603-3259. (M33)
 7. Dejan Ćirić, Marko Janković,“Effects of changing the truncation time on room energy decay curve”, Proceedings of the 4th International Acoustics and Audio Engineering Conference – Taktons 2017, pp. 16-19, Novi Sad, Serbia, 22-25 November, 2017, Publisher: Audio Engineering Society – Serbian Section. (M33)
 8. Marko Janković, Dejan Ćirić, “Estimation of correction for room impulse response truncation by applying nonlinear decay model”, Proceedings of 45th International Congress Inter-Noise 2016, pp. 3650-3660, Hamburg, Germany, 21-24 August, 2016, Publisher: The Institute of Noise Control Engineering (INCE), ISSN: 0105-175x, ISBN: 978-3-939296-11-9. (M33)
 9. Đorđe Damnjanović, Dejan Ćirić, Ana Đorđević, “Effects of the parameters of wavelets applied in de-noising of room impulse response”, Proceedings of 45th International Congress Inter-Noise 2016, pp. 3640-3649, Hamburg, Germany, 21-24 August, 2016, Publisher: The Institute of Noise Control Engineering (INCE), ISSN: 0105-175x, ISBN: 978-3-939296-11-9. (M33)
 10.  Marko Jelenković, Dejan Ćirić, Jelena Zdravković, “Machine learning based system for control and synthesis of sound source radiation directivity”, Proceedings of 42nd International Congress InterNoise 2013, pp. 3738-3746 (on CD, paper 0547), Innsbruck, Austria, 15-18 September, 2013, Publisher: The Institute of Noise Control Engineering (INCE) and the Austrian Noise Abatement Association, ISBN 978-1-63266-267-5. (M33)

Остале професионалне активности

Стручна и научна усавршавања

 1. У оквиру престижне награде “Research in Paris 2013”, боравак од 6 месеци као guest researcher у периоду од 01.02.2014. год. до 31.07.2014. године у једном од најпознатијих института у свету у области акустике Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM), Paris, Француска. Том приликом је реализован пројекат “Control of sound source radiation directivity applying an approach based on machine learning”.
 2. Research assistant и PhD student, Aalborg University, Faculty of Engineering and Science, Department of Acoustics, Denmark, у периоду од марта 2002. године до маја 2003. године. Завршени курсеви на докторским студијама предвиђени програмом овог универзитета. Рачунске и лабораторијске вежбе из предмета Acoustical Measurement Technique. Научно-истраживачки рад: техничка аудиометрија, психоакустика, акустичке мерне технике.

Професионална чланства

Члан Programme Committee of the International Conference IcETRAN (in charge of the Section of Acoustics) од 2014 до сада; члан Programme Committee of the International Conference ETAI од 2015 до сада; члан Programme Committee of the International Conference Noise and Vibration од 2016 до сада; члан Одбора за научне и стручне скупове Друштва за ЕТРАН (које организује домаћу конференцију ЕТРАН) од 2007. године.

Остало

Рецензирање радова за часописе са SCI и SCIe листе: Journal of the Acoustical Society of America; Acta Acustica united with Acustica; International Journal of Electronics; Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science; Noise Control Engineering Journal. Рецензирање радова за међународне и домаће часописе: Journal of Advanced Research; Facta Universitatis, Series: Electonics and Energetics; Serbian Journal of Electrical Engineering; Telfor Journal; Микроталасна ревија.

Рецензирање радова за међународне конференције:  International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN); International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST); International Symposium on Industrial Electronics; International Conference TELSIKS.