Златица Маринковић

Ванредни професор
Катедра за телекомуникације

Контакт

Кабинет 303, Електронски факултет
Александра Медведева 14
18000 Ниш, Србија
Телефон: +38118529303
E-mail: zlatica.marinkovic@elfak.ni.ac.rs
Skype ID: zlatica.marinkovic

Биографија

Златица Д. Маринковић рођена је 1975. године у Врању. Основну и средњу школу завршила је u Владичином Хану са одличним успехом, као носилац Вукових диплома. Електронски факултет у Нишу, смер Електроника и телекомуникације, уписала је школске 1993/94. године. Дипломирала је 01.02.1999. године са просечном оценом 9.78 (девет и 78/100) на редовним студијама и оценом 10 на дипломском испиту. Магистарску тезу под насловом “Моделовање микроталасних транзистора помоћу неуронских мрежа” одбранила је 20. 09. 2003. Године, а докторску дисертацију под називом „Примене вештачких неуронских мрежа у моделима малошумних микроталасних микроталасних транзистора”, 31. 01. 2007. године.

Радно искуство

1999 –2003. год. – Стипендиста Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије
2003  –2004. год. – Асистент приправник на Електронском факултету у Нишу
2004 – 2013. год.  –  Асистент на Електронском факултету у Нишу
2013 – 2018. год.  –  Доцент на Електронском факултету у Нишу
2018 –                   –  Ванредни професор на Електронском факултету у Нишу

Области истраживања

 • Вештачке неуронске мреже и машинско учење и њихова примена у области микроталасне технике, телекомуникација и електронике
 • Микроталасна електроника, посебно моделовање микроталасних транзистора
 • Паметни (smart) системи
 • Обновљиви извори енергије

Настава

Основне студије – Акредитација 2013. године

Софтверски алати
Кабловски и оптички комуникациони системи
Мобилни комуникациони системи
Лабораторијски практикум – Радиокомуникациони инжењеринг и технологије

Основне студије – Акредитација 2019. године

Софтверски алати
Кабловски и оптички комуникациони системи
Мобилни комуникациони системи
Вештачке неуронске мреже за комуникационе системе
Лабораторијски рад и вештине

Мастер студије – Акредитација 2019. године

Пројектовање телекомуникационих мрежа и система
Вештачка интелигенција и машинско учење за комуникационе системе
Напредне комуникационе технологије

Докторске студије – Акредитација 2019. Године

Моделовање и пројектовање микроталасних склопова и система
Примена неуронских мрежа у телекомуникацијама
Напредне технике моделовања за РФ апликације.

Учешће на пројектима

Национални истраживачки пројекти финсирани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 1. Развој физички заснованих модела шума наноелектронских активних компонената намењених микро и милиметарском таласном подручју” (основна истраживања, 2002-2005.)
 2. Развој широкопојасних бежичних дистрибуционих система” (технолошки развој, 2002-2004.)
 3. Развој софтверске и хардверске подршке за потребе телекомуникационих приступних мрежа” (технолошки развој, 2005-2007.)
 4. Развој виртуелног окружења за тродимензионалну визуелизацију облака и дејство на градоносне ћелије” (технолошки развој,  2005-2007.)
 5. Развој нових модела и микроталаснох склопова и уређаја за примену у системима бежичних комуникација” (технолошки развој,  2008-2010.)
 6. Мониторинг електромагнетног зрачења мобилних телекомуникационих система у животној средини, анализа молекуарних механизама и биомаркера” (интердисциплинарни, 2011-2019.)
 7. Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција” (технолошки развој,  2011-2019.)

Међународни истраживачки пројекти

 1. Smart Modeling and Optimization of 3D Structured RF Components“, (2012-2013.), билатерални пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја и немачке DAAD фондације у сарадњи са Техничким унивезитетом из Минхена.
 2. Flood prediction and alerting system“, (2016-2017.), билатерални пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја и немачке DAAD фондације у сарадњи са Техничким унивезитетом из Минхена.
 3. COST Action CA16235: PEARL PV – Performance and reliability of photovoltaic systems: evaluations of large-scale monitoring data (2017-2021). – Management Committee Member

Пројекти везани за иновирање наставе

 1. EU Commission curricula development project TEMPUS JEP 41112-2006 „Development of Master Study Programmes in Telecommunications and Control”
 2. EU Commission project TEMPUS 511332–2010–RS-SMGR „Strengthening the Role of Students in Governance and Management at the Universities of Serbia”
 3. EU Commission TEMPUS 145677-2008-RS-SMGR „Internal Quality Insurance at Serbian Universities”
 4. Erasmus+ Project No 585716‐EPP‐1‐2017‐1‐AT‐EPPKA2‐CBHE‐JP “Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs  –  BENEFIT”, 2017-2020
 5. Пројекат за унапређење наставе Министарства просвете, науке и технолошког развоја: „Иновирање наставе из телекомуникационог инжењеринга у складу са потребама тржишта информационо-комуникационих технологија“, (2016-2017.)
 6. Пројекат за унапређење наставе Министарства просвете, науке и технолошког развоја: „Иновирање наставе и повећање мултидисциплинарности студија у области комуникационог инжењерства у складу са трендовима развоја напредних комуникационо-информационих технологија (МУЛТИКОМ)“, (2019-2020.) – руководилац пројекта

Изабране публикације

Комплетна листа публикација доступна ја на:
https://www.npao.ni.ac.rs/elektronski-fakultet/504-zlatica-marinkovic

Поглавља у међународним монографијама

 1. Zlatica Marinković, Vera Marković, Alina Caddemi, “Artificial Neural Networks in Small-Signal and Noise Modeling of Microwave Transistors”, Chapter 6 in „Artificial Neural Networks“ edited by Seoyun J. Kwon, Nova Science Publishers Inc., 2011,  pp. 219-236. (M13)
 2. Zlatica Marinković, Olivera Pronić-Rančić, Vera Marković, ” Artificial Neural Networks as a Tool for Improving Microwave Transistor Empirical Noise Models”, Chapter 14 in „Artificial Intelligence and Hybrid Systems“ edited by Claudio Rocha, iConcept Press Ltd., 2013. (M13)
 3. Zlatica Marinković, Vladica Đorđević, Nenad Ivković, Olivera Pronić-Rančić, Vera Marković, Alina Caddemi, „Parameter extraction of small-signal and noise models of microwave transistors based on artificial neural networks,“ Chapter 8 in „Artificial Neural Networks: New Research“, edited by Gayle Cain, Nova Science Publishers Inc., 2016. (M13)

Међународни часописи

 1. Zlatica Marinković, Giovanni Crupi, Dominique Schreurs, Alina Caddemi, Vera Marković, “Microwave FinFET modeling based on artificial neural networks including lossy silicon substrate,” Microelectronic Engineering, vol. 88, no. 10, October 2011, pp. 3158-3163  (M21) 
 2. Giovanni Crupi, Antonio Raffo, Zlatica Marinković, Gustavo Avolio, Alina Caddemi, Vera Marković, Giorgio Vannini, and Dominique M. M.-P. Schreurs, “An extensive experimental analysis of the kink effects in S22 and h21 for a GaN HEMT,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Technique, vol. 62, no. 3, pp. 513-520, March 2014 (M21) 
 3. Alfiero Leoni, Vincenzo Stornelli, Leonardo Pantoli, Giorgio Leuzzi, Zlatica Marinković, “RF Active Inductors Small-Signal Design by Means of Conformal Transformations,” IEEE Access, vol. 8, no. 1, December 2020, pp. 50390-50398. (M21)
 4. Zlatica Marinković, Vera Marković, “Temperature Dependent Models of Low-Noise Microwave Transistors Based on Neural Networks”, International Journal for RF and Microwave Computer-Aided Engineering, vol. 15, no. 6, November 2005, pp.567-577   (M22
 5. Zlatica Marinković, Nenad Ivković, Olivera Pronić-Rančić, Vera Marković, Alina Caddemi, “Analysis and Validation of Neural Approach for Extraction of Small-Signal Models of Microwave Transistors,” Microelectronics Reliability, vol. 53, no. 3, March 2013, pp. 414–419. (M22)  
 6. Alfiero Leoni, Leonardo Pantoli, Vincenzo Stornelli, Giorgio Leuzzi, Zlatica Marinković, “Automated Calibration System for RF Configurable Voltage-Controlled Filters”, IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol. 65, no. 8, pp. 1034-1038, August 2018 (M22)
 7. Maria Gabriella Xibilia, Mariangela Latino, Zlatica Marinković, Aleksandar Atanasković, Nicola Donato, “Soft sensors based on deep neural networks for applications in security and safety,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, (Early Access-April 2020), (M22)
 8. Zlatica Marinković, Giovanni Crupi, Alina Caddemi, Gustavo Avolio, Antonio Raffo, Vera Marković, Giorgio Vannini, and Dominique M. M.-P. Schreurs, “Neural approach for temperature-dependent modeling of GaN HEMTs,” International Journal of Numerical Modeling: Electronic Networks, Devices and Fields, vol. 28, no 4, pp. 359-370, July/August 2015 (M23) 
 9. Zlatica Marinković, Taeyoung Kim, Vera Marković, Marija Milijić, Olivera Pronić-Rančić, Tomislav Ćirić, Larissa Vietzorreck, “Artificial Neural network based design of RF MEMS capacitive shunt switches”, Applied Computational Electromagnetics Society Journal,  vol. 31 no. 7, pp. 756-764, July 2016. (M23)
 10. Zlatica Marinković, Giovanni Crupi, Alina Caddemi, Vera Marković, and Dominique M.M.‐P. Schreurs, “A review on the artificial neural network applications for small‐signal modeling of microwave FETs,” International Journal of Numerical Modeling: Electronic Networks, Devices and Fields, 2019, e2668 (M23)  

Међународне конференције

 1. Zlatica Marinković, Olivera Pronić-Rančić, Vera Marković, “Improved Noise Wave Model of Microwave FETs based on Artificial Neural Networks”, 18th European Conference on Circuit Theory and Design – ECCTD 2007, Seville, Spain, August 2007, pp.763-766
 2. Zlatica Marinković, Giovanni Crupi, Alina Caddemi, Vera Marković, “Development of a Neural Approach for Bias-Dependent Scalable Small-Signal Equivalent Circuit Modeling of GaAs HEMTs”, 5th European Microwave Integrated Circuits Conference – EuMIC 2010, Paris, France,  September, 27-28,  2010, pp. 182-185.
 3. Teayoung Kim, Zlatica Marinković, Vera Marković, Marija Milijić, Olivera Pronić-Rančić, Larissa Vietzorreck, “Efficient Modelling of an RF MEMS Capacitive Shunt Switch with Artificial Neural Networks,” Proc. of URSI-B 2013 International Symposium on Electromagnetic Theory, Hiroshima, Japan, May 20-24, 2013, pp. 550-551.
 4. Marija Milijić, Zlatica Marinković, Teayoung Kim, Olivera Pronić-Rančić, Vera Marković, and Larissa Vietzorreck, “Modeling and optimization of ohmic series RF MEMS switches by using neural networks,” German Microwave Conference (GeMIC), Aachen, Germany, March 10-12, 2014, pp. 1-4.
 5. Zlatica Marinković, Giovanni Crupi, Antonio Raffo, Gianni Bosi, Gustavo Avolio, Ver Marković, Alina Caddemi, Giorgio Vannini, Dominique Schreurs, “A neural network approach for nonlinear modelling of LDMOSFETs,” 2014 International Workshop on Integrated Nonlinear Microwave and Millimetre-wave Circuits (INMMiC), Leuven, Belgium, April 2-4, 2014, pp. 1-3.
 6. Larissa Vietzorreck, Marija Milijić, Zlatica Marinković, Teayoung Kim, Vera Marković, and Olivera Pronić-Rančić, Artificial neural networks for efficient RF MEMS modelling,” XXXI URSI  General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS), Beijing, China, August 16-23, 2014, pp. 1-3.
 7. Zlatica Marinković, Giovanni Crupi, Gustavo Avolio, Vera Marković, Alina Caddemi, Dominique Schreurs, “Neural network modelling of GaAs pHEMTs suitable for millimeter-wave mixer design”, 2015 International Workshop on Integrated Nonlinear Microwave and Millimetre-wave Circuits (INMMiC), Taormina, Italy, October 1-2, 2015, pp. 1-3.
 8. Zlatica Marinković, Aleksandar Atanasković, Maria Gabriella Xibilia, Calogero Pace, Mariangela Latino, Nicola Donato, „A neural network approach for safety monitoring applications“, Proceedings of 2016 IEEE Sensors Application Symposium – SAS 2016, Catania, Italy, 20-22. April, pp.297-301, 2016.
 9. Zlatica Marinković, Giovanni Crupi, Dominique Schreurs, Alina Caddemi, Vera Marković, “Neural procedure for microwave MOSFET modelling versus bias and gate length,” 13th International Conference on Advanced Technologies Systems and Services in Telecommunications – TELSIKS 2017, Niš, Serbia, October 18-20, 2017, pp. 166-169.
 10. Alfiero Leoni, Leonardo Pantoli, Vincenzo Stornelli, Giorgio Leuzzi, Zlatica Marinković, “Active filters tuning interface”, 2018 International Conference on IC Design & Technology, ICICDT 2018, Otranto, Italy, June 4-6, 2018, pp. 69-72.

Уџбеничка литература

 1. Златица Д. Маринковић, Биљана П. Стошић, Александар С. Атанасковић, Небојша С. Дончов, „Збирка решених задатака из кабловских и оптоелектронских комуникационих система“, Едиција: Помоћни уџбеници, Електронски факултет Ниш, 2017

Остале професионалне активности

Стручна и научна усавршавања

 • Положен стручни испит за електротехничку струку. Поседује Лиценцу одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и система. Учествовала на више пројектата у сарадњи са привредом, вршењу техничке контроле техничке документације и техничког прегледа телекомуникационих објеката.
 • Гостујући истраживач на на Универзитету у Месини, Италија (тронедељни боравци у току 2009. и 2010. године).
 • Тромесечни истраживачки боравак на Универзитету у Л’Аквили, Италија у оквиру Erasmus Mundus EUROWEB (2013. године).
 • Више једнонедељних програма размене наставног особља у оквиру Erasmus+ програма (Технички универзитет у Софији Бугарска, 2017. и 2019., Малтешки колеџ науке и уметности, Малта, 2018. И 2019. Саарлад универзитет,Саарбрикен, Немачка).

Чланства у професионалним организацијама

 • Члан Инжењерске коморе Србије (од 2005. године). Од 2019. године члан Скупштине Инжењерске коморе Србије, као представник електро-струке Регионалног одбора Ниш. 
 • Члан међународног удружења инжењера електротехнике и електронике, IEEE (IEEE MTT Society, IEEE Communications Society, IEEE Women in Engineering). Од 2013. је у статусу IEEE Senior Member.
 • Председник је подружнице  (Chapter Chair) IEEE MTT-S за Србију и Црну Гору (од 2015.).
 • Члан IEEE MTT-S Еducation Committee-ja у оквиру кога води програм стипендија за студенте основних студија (IEEE MTT-S EduCom Undergraduate Scholarships Chair) (од 2012. године).
 • Члан Савета Удружења за микроталасну технику, технологије и системе.

Рецензентски рад

Рецензент већег броја међународних и домаћих часописа и конференција из области електронике и телекомуникација. Meђународни часописи: IEEE Microwave and Wireless Component Letters, IEEE Transactions of Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions of Circuits and Systems II, IEEE Access, IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, IET Microwaves, Antennas & Propagation, International Journal of RF and Microwave CAE, International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields, International Journal of Electronics and Communications – AEUE, Microelectronics Reliability, Solid-State Electronics, Neural Computing and Applications,Silicon, International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems (IJRIS), PIERS; Домаћи часописи: Microwave Review, Facta Universitatis: Series Electronics and Energetics, TELFOR journal; Међународне конференције: European Microwave Week (2019 Paris, 2020 Utrecht), EuMWC 2019 Prague, MetroInd&IoT (2019 Rome), TELSIKS, NEUREL, MIEL, ICEST, IcETRAN; Домаће конференције: ETRAN, TELFOR i YUINFO.

Рецензент и едитор зборника студентске конференције IEEESTEC.
Рецензент у процесу селекције радова за za IEEE Region 8 contest studenata sa Katholieke University Leuven, Belgija.
Рецензент више техничких решења.
Рецензент/екстерни евалуатор докторских дисертација из иностранства (Шпанија, Македонија).

Остало

Добитник награде „Александар Маринчић“ за достигнућа у области микроталасне технике за 2012. годину.
Академски координатор за ЕРАСМУС+ програме мобилности на Електронском факултету у Нишу (2015-2019.).
Члан уређивачког одбора часописа Microwave Review и Facta Universitatis: Series Electronics and Energetics
Уредник (2010-2014.) и технички уредник (2002-2010.) домаћег часописа Микроталасна ревија – Microwave Review.
Члан је програмских одбора међународних конференција (EuMCE2019, TELSIKS (2017, 2019), MIEL (2017, 2019)).
Организатор workshop-a “Advances in Smart Modeling Techniques for Microwave Engineering” у оквиру конференције EUMCE 2019, Праг, Чешка Република (ко-организатор Giovanni Crupi, University of Messina).
Организатор специјалних сесија на конференцији TELSIKS 2019: “Bioengineering Applications of Microwave Techniques” и “Electromagnetics in Biomedical Applications and Healthcare”, (ко-организатор Giovanni Crupi, University of Messina).
Члан је организационог одбора међународних конференција ICEST и TELSIKS.