Комуникације и обрада информација – МАС 2019

1. семестар

Обавезни предмети

Принципи софтверског радија
Дигитална обрада информација

Изборни блок 1 КИК

Телеметрија
Нумеричко решавање једначина
Пројектовање ембедед система
DSP алгоритми и програмирање

Изборни блок 2 КИК

Когнитивни радио
Интелигентни аудио алгоритми
Одабрана поглавља нумеричке електромагнетике

Изборни блок 3 КИК

Напредне технике кодовања
Дискретне трансформације и примене
Статистичко учење у обради сигнала
Синтеза и препознавање говора
Анализа великих скупова података

2. семестар

Изборни блок 4 КИК

Рачунарство за IoT комуникације
Нелинеарна оптика
Телекомуникационе и информационе технологије у телемедицини
Мобилни системи нове генерације
Напредни MIMO системи