Лабораторија за акустику

Назив: Лабораторија за акустику
Адреса: Александра Медведева 14, Л 301, 18000 Ниш, Србија
Шеф лабораторије: др Дејан Ћирић, редовни професор
Телефон: +381 18 529 301

Опис

Лабораторија за акустику је превасходно намењена за извођење наставе и лабораторијских вежби из већег броја предмета из области акустике и аудио сигнала, као што су Акустика, Комуникациона акустика, Аудио и видео системи, Интелигентни аудио алгоритми и Говорне комуникације.
Осим наставе, лабораторија се користи за реализацију научно-истраживачког рада из поменутих области, односно њихових подобласти (акустичких и аудио мерења, електроакустике, акустике просторија/грађевинске акустике, примене вештачке интелигенције на звук, психолошке акустике и аудио сигнала и система).

Производи/услуге/технологије
 • Лабораторија поседује опрему и софтверску подршку, а запослени и неопходна знања и вештине које се могу користити за:
 • акустичка и аудио мерења (аквизиција звука савременим сензорима (нпр. микрофонским низовима), мерења акустике просторија – одређивање акустичких параметара просторија, мерења из грађевинске акустике (нпр. апсорпције и звучне изолације на месту уградње), мерења карактеристика акустичких и аудио уређаја, мерења нивоа и фреквенцијског садржаја буке, аудиометријска мерења, итд.),
 • индустријске примене у области звука базиране на вештачкој интелигенцији – контрола квалитета производа и контрола квалитета звука који генеришу индустријски производи,
 • медицинске примене у области звука – пројектовање и реализација безконтактних дијагностичких уређаја базираних на звуку и детекција одређених медицинских стања,
 • акустичку обрада ентеријера – пројектовање и адаптацију (пре свега сала специјалне намене као што су позоришта, симфонијске/концертне сале, амфитеатри, студија),
 • пројектовање и реализацију акустичких и аудио уређаја и компонената,
  испитивање карактеристика, пројектовање и реализацију система за пренос аудио сигнала (говора),
  контролу и смањивање нивоа буке, односно заштиту од буке, итд.
Референце/пројекти

Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије:

 • „Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања“, технолошки пројекат ТР 36026, у периоду од 2011. до сада;
 • „Развој дигиталних технологија и умрежених сервиса у системима са уграђеним електронским компонентама“, технолошки пројекат ИИИ 44009, у периоду од 2011. до сада;
 • „Анализа утицаја параметара грађевинске конструкције за потребе заштите животне средине и практично решење лаког зида“, технолошки пројекат ТР 21013, у периоду од 2008. до 2010.;
 • „Акустички дизајн простора и звучни садржаји у Српској православној цркви“, технолошки пројекат ТР 23046, у периоду од 2008. до 2010., итд.
Међународни пројекти:
 • COST Action 15125 “Design for noise reducing materials and structures (DENORMS)”, у периоду од 2016. до 2020;
 • “Spherical microphone array”, финансиран од стране akustIQ, Germany, у периоду од 2018. до 2019.

Презентација Лабораторије за акустику / Presentation of Laboratory for Acoustics