Лабораторија за антене и простирање

Назив: Лабораторија за антене и простирање
Адреса: Александра Медведева 14, Л 401, 18000 Ниш, Србија
Шеф лабораторије: др Зоран Станковић, ванредни професор
Телефон: +381 18 529 302

Лабораторија за антене и простирање је научно – наставна лабораторија која намењена за извођење научно-истраживачких активности у области антена, простирања и EMC/EMI као и за извођење наставе и лабораторијских вежби из предмета модула/студијског програма Телекомуникације и Комуникације и Информационе технологије чији садржаји припадају наведеним областима.

Што се тиче научних истраживања, у оквиру ове лабораторије се реализују активности које се односе на реализацију текућих научно-истраживачких пројеката, као и активности које се односе на израду научних и стручних радова у области антена, простирања и EMC/EMI у којима равноправно партиципирају како наставно особље Катедре за телекомуникације тако и заинтересовани студенти модула/студијског програма Телекомуникације и Комуникације и Информационе технологије.

Осим извођења научно-истраживачких активности, лабораторија се користи за извођење наставе и лабораторијских вежби из следећих предмета: Антене и простирање, Антене и антенски системи, Адаптивне антене и МИМО системи, Бежични комуникациони системи, Мобилни комуникациони системи, Сателитски комуникациони системи, Радиодифузни системи, Радарски системи и радиолокација, Електромагнетска компатибилност, Бежични приступ интернету. Модерно опремљена лабораторија и савремен приступ у настави омогућава студентима да радом у оквиру ове лабораторије стекну најсавременија практична знања из области које се проучавају у наведеним предметима.

За потребе научних истраживања и развоја као и за потребе извођења наставе лабораторија поседује одговарајућу мерну опрему: векторски анализатор сигнала (10 Hz – 26.5 GHz), векторски сигнал генератор (9 KHz – 3 GHz), преносиви систем за мерење нивоа ЕМ поља (30 MHz – 3 GHz), Селективни мерач ЕМ зрачења (100 KHz – 3 GHz), ручни RF анализатор поља (100 KHz – 2.06 GHz), Ручни анализатор спектра (1 Hz – 1 MHz, 10 MHz – 6GHz), фреквенцметар (10 Hz – 20 GHz), мерач фактора шума (10 MHz – 1600 MHz), Мерач снаге у микроталасном опсегу (-70 dBm – 44 dB), генератор микроталасног сигнала (10 MHz – 20 GHz), векторски анализатор мрежа (300 KHz – 6 GHz), скаларни анализатор мрежа (10 MHz – 20 GHz), анализатор спектра (0.01 ÷ 21 GHz), switch матрица 4×1 (до 2.7 GHz), референтне и тестне антене (дипол, монопол, Yagi-Uda, хорн, лог-перодичне, Грегориан, штампане антене), систем за позиционирање антене и друго. Поред тога лабораторија поседује неколико рачунара са јачом хардверском платформом на којима је инсталиран савремен програмски пакет за 3D EM моделовање и симулацију антена и антенских система – WIPL-D. Велику подршку студентима за усвајање практичног знања представљају специјализовани едукациони комплети за реализацију лабораторијских вежби из горе поменутих предмета модула/студијског програма Телекомуникације и Комуникације и Информационе технологије.

У оквиру лабораторије, студенти успешно пројектују и праве различите типове антена и антенских низова, врше мерења јачине ЕМ поља у унутрашњем и спољашњем простору и сходно томе врше анализу простирања ЕМ таласа, врше EMC/EMI карактеризацију електричних уређаја, врше одговарајућа мерења и прорачун сервисне зоне предајника бежичних комуникационих система и друго. Овакве активности студената су резултирале великим бројем квалитетних семинарских, дипломских и мастер радова.

Главне активности Лабораторије
 • Мерења карактеристика микроталасних антена и антенских низова
 • EMC/EMI мерења и карактеризација зрачења електричних уређаја на микроталасним фреквенцијама (професионалних, лабораторијских, индустријских и кућних уређаја)
 • Пројектовање и анализа рада антена и антенских система који се користе код савремених бежичних комуникационих система у микроталасном опсегу
 • Мерења јачине EM поља у унутрашњој и спољашњој средини, анализа и предикција сервисне зоне предајника бежичних комуникационих система
Мерна опрема
 • N9010A – Векторски анализатор сигнала (10 Hz – 26.5 GHz)
 • N5182A – Векторски сигнал генератор (9 KHz – 3 GHz)
 • R&S®TS-EMF Portable System for EMF Measurements – Преносиви систем за мерење нивоа ЕМ поља (30 MHz – 3 GHz)
 • R&S®ETL TV Analyzer – Анализатор ТВ сигнала (500 KHz – 3 GHz)
 • SRM-3000 BN 3001/01 – Селективни мерач ЕМ зрачења (100 KHz – 3 GHz)
 • PXI-RF switch 4×1 – Switch матрица 4×1 (до 2.7 GHz)
 • DAMS-D6000 – Систем за мерење карактеристика антена са позиционером
 • HP 5350B – Фреквенцметар (10 Hz – 20 GHz)
 • HP 8970B – Мерач фактора шума (10 MHz – 1600 MHz)
 • HP 437B – Мерач снаге у микроталасном опсегу (-70 dBm – 44 dB)
 • HP 8350B – Генератор микроталасног сигнала (10 MHz – 20 GHz)
 • HP 8753C – Векторски анализатор мрежа (300 KHz – 6 GHz)
 • HP 8757A – Скаларни анализатор мрежа (10 MHz – 20 GHz)
 • HP 8559A – Анализатор спектра (0.01 ÷ 21 GHz)
 • HP E6000A – Оптички рефлектометар
 • HST 3000C – xDSL  тестер са опцијом за испитивање бакарних парица
 • SDA 4040D – Дигитални анализатор спектра
 • RF-3200  – RF анализатор поља, ручни (100 KHz – 2.06 GHz)
 • SPECTRAN – Pro Bundle 1 – Ручни анализатор спектра (NF модул NF5010 1 Hz – 1 MHz, VF модул VF6060 10 MHz – 6GHz)
 • Извори напајања, мултиметри, генератори функција, …
Опрема немањена за студентске радове и едукациони комплети:
 • NI myDAQ – Уређај за аквизицију података
 • NI ELVIS II+ – Студентски комплет за виртуелну мерну инструментацију
 • pocketVNA – Векторски анализатор мрежа (500 KHz – 4 GHz)
 • MT-3000 – Mobile Telecom Trainer
 • WATS-2002 – Wave and Antenna Training Kit
 • MW-2000 – Microwave Communication Trainer
Софтверски дефинисан радио
 • FPGA ZC706 Board + AD-FMCOMMS5-EBZ RF transceiver – 4*4 SDR систем (70 MHz – 6 GHz)
 • NI USRP 2920 – Софтверски дефинисан радио (50 MHz – 2.2 GHz)
 • NI USRP 2922 – Софтверски дефинисан радио (400 MHz – 4.4 GHz)
 • NI USRP 2901 – Софтверски дефинисан радио (70 MHz – 6 GHz)
Израда планарних микроталасних кола

LPKF ProtoMat S100