Лабораторија “Machine-to-Machine Communications” на Електронском факултету

На катедри за телекомуникације Електронског факултета, Универзитета у Нишу, формирана је лабораторија “Machine-to-Machine Communications” у сарадњи са NiCAT кластером (Нишки кластер напредних технологија), а у оквиру ERASMUS+ пројекта Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs / BENEFIT (http://kit.elfak.ni.ac.rs/machine-to-machine-communications-lab/)

Пројекат у оквиру ERASMUS + програма (Key action 2-Capacity building project in the field of Higher education) под називом Боостинг тхе телецоммуницатионс енгинеер профиле то меет модерн социетy анд индустрy неедс, BENEFIT намењен је унапређењу профила инжењера Телекомуникација у складу са потребама привреде и тржишта рада а са циљем да се допринесе напретку технологије, економије и друштва у целини. У окиру пројекта се модернизују и иновирају постојећи програми на модулу Телекомуникације, не само кроз садржаје предмета, већ и увођењем нових наставних метода и креирањем нових лабораторија у сарадњи са индустијским партнерима. Студенти ће стицати знања и компетенције који традиционалне Телекомуникације померају ка Информационо-комуникационим технологијама. У оквиру пројекта се, поред унапређења наставних програма, остварује боља сарадња са фирмама у циљу реализације стручних пракси и повећања могућности запослења, а информације о томе, као и наставни материјали, обједињени су на wеб платформи која је развијена у оквиру пројекта. Више информација о Erasmus + пројекту BENEFIT се могу наћи на https://www.project-benefit.eu.

Leave a Reply