Марија Милијић

Асистент са докторатом
Катедра за телекомуникације

Контакт

Кабинет 303, Електронски факултет
Александра Медведева 14
18000 Ниш, Србија
Телефон: +3811852930
E-mail: marija.milijic@elfak.ni.ac.rs

Биографија

Марија Р. Милијић је рођена је 28.05.1978. године у Нишу. Основну школу ”Добросав Јовановић Станко” и Гимназију ”Бора Станковић” завршила је у Нишу. Носилац је дипломе ”Вук Караџић” након завршене основне и средње школе. Електронски факултет у Нишу, смер Рачунарска техника и информатика, уписала је школске 1997/98. године. Дипломирала је 23.11.2003. године са просечном оценом 8.56 на редовним студијама.  Школске 2003/2004. уписала је магистарске студије на Електронском факултету у Нишу, смер Информационо-комуникационе технологије. Магистарску тезу под насловом “Моделовање простирања ЕМ таласа и микроталасних patch антена у системима бежичних комуникација коришћењем неуронских мрежа” одбранила је 27. децембра 2007. године. Школске 2007/2008. уписала је докторске студије на Електронском факултету у Нишу. Докторску дисертацију под насловом „Пројектовање интегрисаних штампаних антенских структура и 3Д рефлектора са потиснутим бочним листовима зрачења” одбранила је 14.03.2016. на Електронском факултету у Нишу и тиме је завршила академске студије трећег степена и стекла научни назив „доктор наука – Електротехника и рачунарство“.

Радно искуство

01.05.2004. год.  – 01.11.2007. год. – Истраживач стипендиста Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије
25.04.2008. год.  – 01.10.2010. год. – Сарадник у настави при Катедри за телекомуникације на Електронском факултету у Нишу
01.10.2010. год.  –  01.10.2019. год. – Асистент при Катедри за телекомуникације на Електронском факултету у Нишу
01.10.2019. год. – Асистент са докторатом при Катедри за телекомуникације на Електронском факултету у Нишу

Области истраживања

 • Антенски низови
 • Рефлектор антене
 • Неуронске мреже

Настава

Основне студије – Акредитација 2019. године

Основи електротехнике 1
Основи електротехнике 2
Рачунарске комуникације и приступ Интеренту
Сателитски комуникациони системи
Лабораторијски практикум РКИТ
Бежични комуникациони системи

Мастер студије – Акредитација 2019. године

Бежични приступ Интернету
Сателитски системи и сервиси
Рачунарске комуникације
Вештачка интелигенција и машинско учење за комуникационе системе

Учешће на пројектима

 1. “Развој широкопојасних бежичних дистрибуционих система” (финансиран од стране Министарства науке Републике Србије у периоду 2003-2004.)
 2. “Развој софтверске и хардверске подршке за потребе телекомуникационих приступних мрежа” (финансиран од стране Министарства науке Републике Србије 2005-2007.)
 3. “Развој нових модела и микроталасних склопова и уређаја за примену у системима бежичних комуникација“(финансиран од стране Министарства науке Републике Србије 2008-2010.)
 4. “Развој дигиталних технологија и умрежених сервиса у системима са уграђеним компонентама“ (финансиран од стране Министарства науке Републике Србије 2010-2019.)
 5. “Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција“ (финансиран од стране Министарства науке Републике Србије 2010-2019.)
 6. ДААД пројекат „Напредно моделовање и оптимизација 3Д РФ компонената” реализованог у оквиру Програма заједничког унапређења размене учесника на ДААД пројектима билатералне сарадње између Немачке и Републике Србије (финансиран од стране Министарства науке Републике Србије и ДААД фондације 2012-2013.)
 7. „Иновирање наставе из телекомуникационог инжењеринга у складу са потребама тржишта информационо-комуникационих технологија” у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“ Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 2018.
 8. ДААД пројекат „Напредне мултибим и скениране антене за 5Г и радарске примене” реализованог у оквиру Програма заједничког унапређења размене учесника на ДААД пројектима билатералне сарадње између Немачке и Републике Србије (финансиран од стране Министарства науке Републике Србије и ДААД фондације 2018-2019.)

Изабране публикације

 1. Aleksandar Nešić, Ivana Radnović, Marija Milijić, Zoran Mićić, Dušan Nešić, „Cylindrical-parabolic reflector with printed antenna structures“, Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials, MIDEM Society, Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, Vol. 43, No. 2, pp. 104 – 109, 2013, ISSN 0352-9045, http://www.midem-drustvo.si/Journal/Search.aspx?Vol=43&Iss=2.
 2. Marija Milijić, Aleksandar Nešić, Bratislav Milovanović, “Definition of the Border between the Far and Near Field Zone for Printed Antenna Arrays with High Side Lobe Suppression”, Serbian Journal of Electrical Engineering, Faculty of Technical Science, Čačak, Serbia, Vol.10, No.1, pp. 113-124, 2013, ISSN:1451-4869, http://www.journal.ftn.kg.ac.rs/DOI: 10.2298/SJEE1301113
 3. Marija Milijić, Aleksandar Nešić, Bratislav Milovanović, „Printed Antenna Arrays with High Side Lobe Suppression: the Challenge of Design“, Microwave Review, Society for Microwave Theory, Technology and Systems, IEEE MTT-S Chapter of Serbia and Montenegro, Vol.19, No.2, pp.15-20, 2013, ISSN: 1450-5835, http://www.mtt-serbia.org.rs/microwave_review.
 4. Marija Milijić, Zlatica Marinković, Teayoung Kim, Olivera Pronić-Rančić, Vera Marković, Larissa Vietzorreck, “Modeling and optimization of ohmic series RF MEMS switches by using neural networks,” German Microwave Conference (GeMIC), Aachen, Germany, March 10-12, 2014, pp. 1-4, ISBN: 978-3-8007-3585-3, http://ieeexplore.ieee.org.
 5. Larissa Vietzorreck, Marija Milijić, Zlatica Marinković, Teayoung Kim, Vera Marković, Olivera Pronić-Rančić, “Artificial neural networks for efficient RF MEMS modelling,” XXXIst General Assembly and Scientific Symposium (GASS), Beijing, China, August 16-23, 2014, International Union of Radio Science, ISBN: 978-1-4673-5225-3, http://ieeexplore.ieee.org/DOI:10.1109/URSIGASS.2014.6929471.
 6. Marija Milijić, Aleksandar Nešić, Bratislav Milovanović, “Design, Realization and Measurements of a Corner Reflector Printed Antenna Array with Cosecant Squared-Shaped Beam Pattern”, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, IEEE Antennas and Propagation Society, Vol. 15, pp. 421-424, 2016, ISSN: 1536-1225, http://ieeexplore.ieee.org/doi: 10.1109/LAWP.2015.2449257.
 7. Marija Milijić, Aleksandar Nešić, Bratislav Milovanović, Ivana Radnović, „Design of Wideband Printed Antenna Array in Corner Reflector with Cosecant Square-Shaped Beam Pattern“,Telfor Journal, Telecommunications Society, Belgrade, Vol.8 No.2, pp. 98-103, 2016, ISSN: 2334-9905, http://journal.telfor.rs/Published/Vol8No2/Vol8No2_A6.pdf
 8. Zlatica Marinković, Taeyoung Kim, Vera Marković, Marija Milijić, Olivera Pronić-Rančić, Tomislav Ćirić, Larissa Vietzorreck, „Artificial Neural Network based Design of RF MEMS Capacitive Shunt Switches“, Applied Computational Electromagnetics Society Journal, Applied Computational Electromagnetics Society, Vol. 31, No. 7, pp. 756-764, 2016, ISSN: 1054-4887, http://www.aces-society.org/search.php?vol=31&no=7&type=2.
 9. Marija Milijić, Aleksandar Nešić, Bratislav Milovanović, Dušan Nešić, „Printed Antenna Array with Flat-Top Radiation Pattern“, Frequenz -Journal of RF-Engineering and Telecommunications, ISSN Online: 2191-6349, Published Online: 2017-07-12, doi: https://doi.org/10.1515/freq-2016-0249.
 10. Marija Milijić, Aleksandar Nešić, Bratislav Milovanović, „An investigation of side lobe suppression in integrated printed antenna structures with 3D reflectors“, Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, University of Nis, Vol. 30, No.3, pp.391-402, 2017, ISSN: 0353-3670, http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUElectEnerg
 11. Marija Milijić, Aleksandar Nešić, Bratislav Milovanović,”Štampani antenski niz u korner reflektoru sa dijagramom zračenja oblika cosecant2“, Tehničko rešenje, Prototip, Elektronski fakultet u Nišu, 2015.
 12. Marija Milijić, Aleksandar Nešić, Bratislav Milovanović, Dušan Nešić, Ivana Radnović, Nebojša Dončov, „Štampani antenski niz u korner reflektoru sa dijagramom zračenja ravnog vrha“, Tehničko rešenje, Prototip, Elektronski fakultet u Nišu, 2015.
 13. Marija Milijić, Aleksandar Nešić, Bratislav Milovanović, Ivana Radnović, Dušan Nešić, Nebojša Dončov, „Štampani antenski niz u korner reflektoru sa velikim slabljenjem bočnih lobova“, Tehničko rešenje, Prototip, Elektronski fakultet u Nišu, 2015.

Остале професионалне активности

Професионална чланства

Интернационално удружење инжењера електротехнике и електронике (IEEE)  од 2009. године
Удружење IEEE Women in Engineering од 2009. године
ехничко-организациони одбор конференција TELSIKS и ICEST.

Остало

Рецензентски рад у еминентним међународним часописима (IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters; IET Microwaves, Antennas & Propagation; Microwave & Optical Technology Letter; Electronics Letters; International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering; Facta Universitatis – Series: Electronics and Energetics; Serbian Journal Of Electrical Engineering; International Journal of Sensors, Wireless Communications and Control  и Microwave Review) и на конференцијама (MIEL, ICEST  и IEEESTEC).