Наташа Малеш-Илић

Редовни професор, Катедра за телекомуникације

Контакт

Кабинет 137
Александра Медведева 14
18000 Ниш, Србија
Телефон: +38118529137
E-mail: natasam.males.ilic@elfak.ni.ac.rs

Биографија

Наташа Малеш-Илић је основну и средњу школу завршила у Нишу као носилац „Вукове дипломе“. Школске 1987/88 уписала се на Електронски факултет у Нишу, а у децембру 1992. године је завршила студије на смеру за Електронику и телекомуникације са просечним оценом 8.63. Дипломски рад под називом ” Touchstone програм за анализу и оптимизацију микроталасних кола” одбранио је 11. децембра са оценом 10. Магистарске студије је уписала школске 1992/93 године на смеру Телекомуникације. Магистарску тезу под називом “Симулација карактеристика шума микроталасних FET транзистора” одбранила је 01. 07. 1998. Докторску тезу под називом “Amplifiers with improved intermodulation performances for multichannel applications”“ одбранила је 17. 03. 2004. на University of Westminster, London, United Kingdom. Нострификација дипломе доктора техничких наука извршена је на Електронском факултету у Нишу 2004. године, чиме је стекла академски назив доктора техничких наука.

Академска каријера

1993 – 2000 год. –Истраживач- сарадник на Електронском факултету у Нишу Републике Србије
2000.  – 2005. год. – Асистент на Електронском факултету у Нишу
2005.  –  2010. год.  –  Доцент на Електронском факултету у Нишу
2010.  –  2016. год.  –  Ванредни професор на Електронском факултету у Нишу
2016. год.  –  Редовни професор на Електронском факултету у Нишу

Области истраживања

Микроталасна техника, микроталасна електроника, бежичне комуникације.

Тренутна истраживања су усмерена на анализу и пројектовање микроталасних кола, као I развој техника за повећање линеарности и ефикасности појачавачи снаге за примене у 5Г системима.

Настава

Основне студије – Акредитација 2013. године

Основи микроталаса
Микроталасна техника
Бежични комуникациони системи
Микроталасна електроника
Пројектовање РФ и микроталсних склопова

Основне студије – Акредитација 2019. године

Микроталасна техника
Бежични комуникациони системи
Паметни системи и ИоТ
Креативна лабораторија
Пројектовање микроталасних кола за ИоТ

Мастер студије – Акредитација 2019. године

Пројектовање кола за 5Г системе
Напредне комуникационе технологије
ИоТ сервиси
Бежични и ефикасни пренос енергије

Учешће на пројектима

Учесник 11 научних и истраживачких пројеката у области основног истраживања и технолошког развоја финансираних од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије

 1. Satelitska i kablovska televizija i televizija visoke rezolucije, Rukovodilac projekta: Prof. dr Bratislav Milovanović, Elektronski fakultet, Niš, 1994-1997, finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

2.        Elektromagnetika, mikrotalasna tehnika i optičke komunikacije, Rukovodilac projekta: Prof. dr Bratislav Milovanović, Elektronski fakultet, Niš, 1991-1995, 1996-2000, finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

3.       Razvoj telekomunikacionih uređaja i softvera za radiodifuzne, kablovske i satelitske sisteme, Rukovodilac projekta: Prof. dr Bratislav Milovanović, Elektronski fakultet, Niš, 2000-2001, finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

4.        Razvoj širokopojasnoh bežičnih distribucionih sistema, Rukovodilac projekta: Prof. dr Bratislav Milovanović, Elektronski fakultet, Niš, 2002-2004, Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije i kasnije Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine.

5.        Digitalni bezični i optički komunikacioni sistemi, Rukovodilac projekta: Prof. dr Aleksandar Nešić, Institut IMTEL, Beograd, 2002-2004, Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije i kasnije Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine.

6.        Razvoj softverske i hardverske podrške za potrebe telekomunikacionih pristupnih mreža, Rukovodilac projekta: Prof. dr Bratislav Milovanović, Elektronski fakultet, Niš, 2005-2007, Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja sa participacijom u novcu finansiran od strane Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine.

7.       Nova generacija liknova, Rukovodilac projekta: Prof. dr Aleksandar Nešić, Institut IMTEL, Beograd, 2005-2007, Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja finansiran od strane Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine.

8.       Linkovi na milimetarskim opsezima (60 GHz) ultravisokog kapaciteta 1 Gbit/s, Rukovodilac projekta: Milan Šunjevarić, Institut IMTEL-Komunikacije A.D., Beograd, 2008-2010, Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja finansiran od strane Ministarstva za nauku.

9.     Razvoj novih modela i mikrotalasnih sklopova i uređaja za primenu u sistemima bežičnih komunikacija, Rukovodilac projekta: Prof. dr Bratislav Milovanović, Elektronski fakultet, Niš, 2008-2010, Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja finansiran od strane Ministarstva za nauku.  

10.   Istraživanje i razvoj rešenja za poboljšanje performansi bežičnih komunikacionih sistema u mikrotalasnom i milimetarskom opsegu frekvencija, Rukovodilac projekta: Prof. dr Bratislav Milovanović, Elektronski fakultet, Niš, 2010-2014.

 1. Razvoj digitalnih tehnologija i umreženih servisa u sistemima sa ugrađenim elektronskim komponentama, Rukovodilac projekta: Prof. dr Miodrag Temerinac, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2010-2014.

Nataša Maleš-Ilić je učestvovala u međunarodnim projektima u oblasti obrazovanja:

 1. Учесник TEMPUS пројекта Development of Master Study Programmes in Telecommunications and Control, Joint European Project, Tempus JEP_41112_2006, 2007-2009.
 2. Учесник пројекта WUS Austria CDP+ (Course Development Program +) No.104/2006 финансираног од стране Austrian Cooperation.
 3. Руководилац пројекта под називом Развој линеаризационе технике за широкопојасне и/или dual band појачаваче снаге за примене у земаљским микроталасним линковима који је финансиран од стране билатералног програма заједничког унапређења размене учесника на пројектима између Републике Србије  и Савезне Републике Немачке – DAAD 2013-2014.
 4. Учесник пројекта EUROWEB- кординатор Mälardalen University, Sweden, финансиран од стране European Commission у оквиру Erasmus Mundus Action 2 програма.
 5. Ментор студента који је награђен стипендијом MTT-S Undergraduate Scholarship за пролећни циклус 2014.
 6. Учесник пројекта у оквиру програмске активности 0014 „Развој високог образовања“, под називом Иновирање наставе из телекомуникационог инжењеринга у складу са потребама тржишта информационо-комуникационих технологија, 2017.
 7. Контакт особа и учесник на пројекту Erasmus + Project No 585716‐EPP‐1‐2017‐1‐AT‐EPPKA2‐CBHE‐JP Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs – BENEFIT, 2017-2020.

Изабране публикације

Међународни часописи

 1. Vera Marković, Bratislav Milovanović, Nataša Maleš-Ilić: “Noise Modeling of Dual-Gate MESFET”, Electronics Letters, Vol.33 No.9, pp. 820-821,1997.
 2. Olivera Pronić, Vera Marković, Nataša Maleš-Ilić, “The Wave Approach to Noise Modeling of Microwave Transistors by Including the Correlation Effect”, Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 28, No. 6, pp. 426-430, 2001.
 3. Nataša Maleš-Ilić, B. Milovanović, Đ. Budimir “Improvement in “Second Harmonics” Linearization Technique for Multichannel Amplifiers”, Microwave and Optical Technology Letters, Vol.38, No. 2, pp. 150-153, July 2003.
 4. Nataša Maleš-Ilić, Bratislav Milovanović, Đurađ Budimir:, “Effective linearization technique for amplifiers operating close to saturation”, International Journal of RF & Microwave Computer-aided Engineering, Wiley, Vol. 17, No. 2, pp.169-178, March 2007, ISSN:1096-4290, M23, http://www3.interscience.wiley.com/journal/114186419/issue
 5. Aleksandar Atanasković, Nataša Maleš-Ilić, Bratislav Milovanović: “Linearization of power amplifiers by second harmonics and fourth-order nonlinear signals”, Microwave and Optical Technology Letters, Wiley Periodicals, Inc., A Wiley Company, Vol.55, Issue 2, pp.425-430, February 2013, DOI: 10.1002/mop.27294
 6. Nataša Maleš-Ilić, Aleksandar Atanasković, Kurt Blau, Matthias Hein: “Linearisation of Asymmetrical Doherty Amplifier by the Even-Order Non-Linear Signals”, International Journal of Electronics, Taylor & Francis, Vol.103, Issue No.8, pp.1318-1331, August 2016, DOI: 10.1080/00207217.2015.1104727.
 7. Aleksandra Djorić, Aleksandar Atanasković, Nataša Maleš-Ilić, Marko Živanović: “Linearization of RF PA by Even-order Nonlinear Baseband Signal Processed in Digital Domain”, International Journal of Electronics, Taylor & Francis, Vol.106, Issue No.12, pp.1904-1918, December 2019, DOI: 10.1080/00207217.2019.1636145.
 8. Nataša Maleš-Ilić, Aleksandar Atanasković, Bratislav Milovanović: “Harmonic-Controlled Three-Way Doherty Amplifier with Improved Linearity”, WSEAS Transaction  on Circuits and Systems, WSEAS Press, Vol.8, Issue 9, pp.769-778, September 2009, ISSN:1109-2734, http://www.worldses.org/journals/circuits/circuits-2009.htm.
 9. c.2. Nataša Maleš-Ilić, Aleksandar Atanasković, Bratislav Milovanović: “Linearization of Doherty amplifier with second harmonics and fourth-order nonlinear signals”, International Journal of Communications, NAUN Press, Vol.5, Issue 4, pp.165-174, 2011, ISSN: 1998-4480, http://www.naun.org/journals/communications/, (M52).
 10. Aleksandar Atanasković, Nataša Maleš-Ilić, Bratislav Milovanović: “Linearization of Symmetrical and Asymmetrical Two-Way Doherty Amplifier”, FACTA UNIVERSITATIS (NIS), Series: Electronics and Energetics, University of Niš, Serbia, Vol.25, Issue No.2, pp.70-79, 2012, ISSN: 0353-3670, Online ISSN: 2217-5997, COBISS.SR-ID 12826626, http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUElectEnerg/index, (M24).
 11. Nataša Maleš-Ilić, Aleksandra Đorić, Aleksandar Atanasković: “Linearization of broadband two-way microstrip Doherty amplifier”, FACTA UNIVERSITATIS (NIS), Series: Electronics and Energetics, University of Niš, Serbia, Vol.29, No.1, pp.127-138, March 2016, ISSN: 0353-3670, Online ISSN: 2217-5997, DOI: 10.2298/FUEE1601127M, http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUElectEnerg/issue/view/473, (М24).
 12. A. Đorić, N. Maleš-Ilić and A. Atanasković, “RF PA Linearization by Signals Modified in Baseband Digital Domen“, Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, vol. 30, no. 2, pp. 209-221, 2017.

Међународне конференције

 1. Nataša Maleš-Ilić, B. Milovanović, Đ. Budimir: “Design of Low Intermodulation Amplifiers for Wireless Multichannel Applications”, Proceedings of International Conference EUMC’01, pp. 347-351, London, 2001.
 2. Nataša Maleš-Ilić, B. Milovanović, Đ. Budimir: “Amplifiers with Improved IMD Performance for Multi-Channel Wireless Systems’, Proc. Int. Conf. European Microwave Conference, September 2002, Milan, Italy.
 3. Nataša Maleš-Ilić, B. Milovanović, Đ. Budimir: “Diminished Sensitivity to Phase Variation in Injected Second Harmonic Linearization Technique for Multychannel Amplifiers”, Proc. of  Int. Conf. Asia Pacific Microwave Conference, November 2002, Kiotto, Japan.
 4. Nataša Maleš-Ilić, Đ. Budimir, B. Milovanović: “Linearization Technique for Reducing Third- and Fifth-Order Intermodulation Distortion Products in Multichannel Amplifiers“ Proc. of International Conference EUMC 03, Munich, Germany, October, 2003.
 5. Nataša Maleš-Ilić, Bratislav Milovanović:, “The linearization of multichannel amplifiers connected in cascade”, Mediteranean Microwave Symposium-MMS’2006, Genova, Italy, September 18-21, pp.379-382, 2006, http://www.elettromagnetismo.it/conf/MMS2006/.
 6. Nataša Maleš-Ilić, Aleksandar Atanasković, Bratislav Milovanović: “High-Efficient Three-Way Doherty Amplifier with Improved Linearity”, Recent Advances in Circuits – Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on CIRCUITS (part of the 13th WSEAS CSCC Multiconference), Rodos, Greece, July 22-24, WSEAS Press, pp.137-140, 2009, ISSN: 1790-5117, ISBN: 978-960-474-096-3, http://www.wseas.com
 7. Aleksandar Atanasković, Natasa Maleš-Ilić, Bratislav Milovanović: “Linearization of two-way Doherty amplifier”, EuMIC 2011-The 6th European Microwave Integrated Circuits Conference, European Microwave Week 2011 Conference Proceedings on CD, Manchester, UK, October 10-11, EuMA 2011, poster01-17, pp.304-307, 2011, ISBN:978-2-87487-023-1, http://ieeexplore.ieee.org.
 8. Mijušković Jelena, Bukvić Branko, Nešković Nataša, Maleš-Ilić Nataša, Budimir Djuradj, “Compensation of Nonlinear Distortion in RF Power Amplifiers by Injection for LTE Applications”, Proceedings of 22nd Telecommunications Forum- TELFOR2014 on CD, Telecommunications Society, pp. 352-355, Belgrade, 2014, ISBN: 978-1-4799-6190-0.
 9. A. Đorić, N. Maleš-Ilić, A. Atanasković and V. Marković, “Linearization of Broadband Doherty Amplifier by Baseband Signal that Modulates Second Harmonic“, 17th IEEE International Conference on Smart Technologies, in Proceedings of the IEEE EUROCON 2017, Ohrid, Macedonia, pp. 206-211, 6–8 July 2017.
 10. A. Đorić, N. Maleš-Ilić, A. Atanasković and V. Marković, „RF Power Amplifier Linearization by Even-order Nonlinear Baseband Signals”, Proceedings of 52nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST2017, Serbia, Niš, June 28-30, University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, Vol.1, pp.131-134, 2014, ISBN: 978-86-6125-108-5.
 11. Aleksandar Atanasković, Aleksandra Đorić, Bartomeu Alorda, Nataša Maleš-Ilić: “Dual Band Power Amplifier Linearization”, Proceedings of the 14th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications – TELSIKS 2019, Niš, Serbia, October 23-25, IEEE and Faculty of Electronic Engineering, pp.37-40, 2019, ISBN: 978-1-7281-0877-3, M33

Остале професионалне активности

Стручна и научна усавршавања

 1. 2000 –Усавршавање на  Универзитету Westminster, Лондон, Велика Британија
 2. 2001 – Усавршавање на Универзитету Westminster, Лондон, Велика Британија
 3. 2002 – Усавршавање на Универзитету Westminster, Лондон, Велика Британија
 4. 2011 – Усавршавање на Техничком универзитету Илменау, Немачка
 5. Боравак на Техничком Универзитету у Софији, Бугарска, у оквиру ERASMUS+ програма мобилности предавача.

Професионална чланства:

IEEE  MTT Society
IEEE Women in Engineering
YU IEEE MTT-S Chapter
DAAD Alumni
Организациони одбор конференција TELSIKS и ICEST

Остало:

Рецензентски рад у еминентним међународним часописима (International Journal of Electronics, Facta Universitatis i Microwave Review) и конференцијама (TELSIKS, ICEST, IcETRAN i IEEESTEC).