Небојша Дончов

Редовни професор
Катедра за телекомуникације

Контакт

Кабинет 103, 138, Електронски факултет
Александра Медведева 14
18000 Ниш, Србија
Телефон: +38118529103, +38118529638
E-mail: nebojsa.doncov@elfak.ni.ac.rs

Биографија

Небојша С. Дончов је рођен у Нишу 1970. године. Основну и средњу школу завршио је у Нишу и Лесковцу, као носилац “Вукове дипломе”. Дипломирао је на Електронском факултету у Нишу, профил Електроника и Телекомуникације, 1995. године са просечном оценом 9.55. За дипломски рад “Симулација кола са комутираним кондензаторима употребом симулатора Алексис 2.1” награђен је Повељом “Најбоље израђен дипломски рад у школској 1994/95 години из области Аутоматике и Рачунарске технике и информатике”. Награђен је и Повељом “Студент који је дипломирао пре рока”. Магистарску тезу под називом “Анализа микроталасних структура коришћењем 3-Д ТЛМ метода” и докторску дисертацију под називом “Развој и примена 3-Д ТЛМ приступа за моделовање спреге између микроталаса и сложених жичаних и диелектричних структура” одбранио је 1999 и 2002. године, респективно, на Електронском факултету у Нишу под менторством проф. др Братислава Миловановића.  

Радно искуство

1995 – 2000. год. – Истраживач-стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије (1995-1997), Асистент приправник (1998), Асистент (1999)
2000 – 2003. год. – Развојни и истраживачки инжењер (R&D), Flomerics Ltd, Electromagnetics Division, Nottingham, United Kingdom. Развој комерцијалних софтверских пакета Micro-stripes и FLO/EMC  у области антена, електромагнетике и електромагнетске компатибилности
2003 – 2008. год. –   Доцент на Електронском факултету у Нишу
2008 – 2013. год. –   Ванредни професор на Електронском факултету у Нишу
2013. год. –   Редовни професор на Електронском факултету у Нишу

Области истраживања

Микроталасна техникa, Нумеричке технике за решавање електромагнетских проблема симулацијама на рачунару, Електромагнетска компатибилност, Антене и простирања, Вештачке неуронске мреже.

Тренутна истраживања су усмерена на развој и примену нумеричких симулационих техника и вештачких неуронских мрежа у области микроталаса и антена (микроталасно загревање, биомединске примене – дијагностика и терапија коришћењем електромагнетских таласа, адаптивни антенски низови за примене у 5Г системима, ефикасна нумеричка карактеризација напредних електромагнетских материјала укључујући и метаматеријале, и др.).

Настава

Основне студије – Акредитација 2013. године

Електрична кола и сигнали
Обрада сигнала у телекомуникацијама
Антене и простирање
Рачунарске комуникације и приступ интернету
Кабловски и оптички комуникациони системи
Мерења у телекомуникацијама
Лабораторијски практикум РКИТ

Основне студије – Акредитација 2019. године

Електрична кола и сигнали
Рачунарске комуникације и приступ Интернету
Кабловски и оптички комуникациони системи
Антене и простирање
Мерења у телекомуникацијама
Обрада сигнала
Развој апликација за комуникационе системе
Рачунарске комуникације и приступ Интернету II

Мастер студије – Акредитација 2019. године

Широкопојасне мреже за приступ
Бежични приступ Интернету
Бежични и ефикасни пренос енергије
Електромагнетска компатибилност
Адаптивне антене и МIMO системи
Рачунарске комуникације

Докторске студије – Акредитација 2013. године

Моделовање и пројектовање микроталасних склопова и система
Дигитална обрада сигнала
Антене и простирање
Електромагнетска компатибилност и интегритет сигнала

Докторске студије – Акредитација 2019. године

Моделовање и пројектовање микроталасних склопова и система
Дигитална обрада сигнала
Антене и простирање
Електромагнетска компатибилност и интегритет сигнала

Учешће на пројектима

Учесник 10 научних и истраживачких пројеката у области основног истраживања и технолошког развоја финансираних од стране ресорног Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије:

 1. Сателитска и кабловска телевизија и телевизија високе резолуције, Руководилац пројекта: Проф. др Братислав Миловановић, Електронски факултет, Ниш, 1994-1997, финансиран од стране Министарства за науку и технологију Републике Србије
 2. Пројекат система за аутоматизацију радарског система заштите од града, Руководилац пројекта: Проф. др Братислав Миловановић, Електронски факултет, Ниш, 1995-1997, финансиран од стране Републичког хидрометеоролошког завода Србије.
 3. Електромагнетика, микроталасна техника и оптичке комуникације, Руководилац пројекта: Проф. др Братислав Миловановић, Електронски факултет, Ниш, 1996-2000, финансиран од стране Министарства за науку и технологију Републике Србије.
 4. Развој микроталасних апликатора за сушење материјала, Руководилац пројекта: Проф. др Братислав Миловановић, Електронски факултет, Ниш, 2002-2005, Програм истраживања у области енергетске ефикасности финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије.
 5. Прогнозирање, планирање и тарифирање у телекомуникационим мрежама, Руководилац пројекта: Проф. др Владанка Аћимовић-Распоповић, Саобраћајни факултет, Београд, 2005-2007, Програм истраживања у области технолошког развоја са партиципацијом у новцу финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије.
 6. Развој софтверске и хардверске подршке за потребе телекомуникационих приступних мрежа, Руководилац пројекта: Проф. др Братислав Миловановић, Електронски факултет, Ниш, 2005-2007, Програм истраживања у области технолошког развоја са партиципацијом у новцу финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије.
 7. Дуал-банд и три-банд микроталасна кола и антене базирани на метаматеријалима за комуникационе системе нове генерације, Руководилац пројекта: Др Бранка Јокановић, Институт за микроталасну технику и електронику, Београд, 2008-2010, Програм истраживања у области технолошког развоја финансиран од стране Министарства науке Републике Србије.
 8. Развој нових модела и микроталасних склопова и уређаја за примену у системима бежичних комуникација, Руководилац пројекта: Проф. др Братислав Миловановић, Електронски факултет, Ниш, 2008-2010, Програм истраживања у области технолошког развоја финансиран од стране Министарства науке Републике Србије.
 9. Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција, Руководилац пројекта: Проф. др Братислав Миловановић, Програм истраживања у области технолошког развоја за период од 2011. до 2019. године финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 10. Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре, Руководилац пројекта: Др Бранка Јокановић, научни саветник, Програм истраживања у области технолошког развоја за период од 2011. до 2019. године финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Учесник je 12 међународних пројеката из области науке и образовања:

 1. TEMPUS project, Development of Master Study Programmes in Telecommunications and Control, Joint European Project, Tempus JEP_41112_2006, 2007-2009, member of project team.
 2. TEMPUS project, Enhancing the Quality of Distance Learning at Western Balkan Higher Education Institutions, Structural measures – Governance Reform, TEMPUS SM 511126-2010, 2011-2014, member of project team.
 3. Project, CDP+ (Course Development Program +) No.104/2006, financed by Austrian Cooperation through WUS Austria, member of project team.
 4. Bilateral German-Serbian project financed by DAAD and Serbian Ministry of Science, Network Methods in Electromagnetic Field Modelling, 2011-2012, члан пројектног тима.
 5. COST action, BM 1309 European network for uses of EMFs in biomedical applications (EMF-MED), 2014-2018, MC member from Serbia.
 6. COST action, IC 1407 Advanced characterization and classification of radiated emissions in densely integrated technologies (ACCREDIT), 2015-2019, MC member from Serbia.
 7. Bilateral German-Serbian project financed by DAAD and Serbian Ministry of Science, Advanced Modelling of Noisy Electromagnetic Field Propagation in Highly Integrated Electronic Circuit and System Environments, 2016-2017, project leader.
 8. Erasmus+ Project No 585716‐EPP‐1‐2017‐1‐AT‐EPPKA2‐CBHE‐JP, Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs – BENEFIT, 2017-2020, member of project team.
 9. Project Development of new generation of sterile PVC tubes docking devices for medical blood bag system, in cooperation with the company LMB Soft Niš and Innovative Center of Advanced technologies Niš, supported by Innovation fund and Serbian Ministry of Science, 2017-2019, assistant project leader.
 10. COST action, CA 17115 European network for advancing electromagnetic hyperthermic medical technologies, 2019-2022, MC member from Serbia.
 11. COST action, CA 18223 Future communications with higher-symmetric engineered artificial materials, 2019-2023, MC member from Serbia.
 12. Project Optimising biomedical applicators for cancer care, Program Serbian Science and Diaspora Collaboration financed by the Science Fund of the Republic of Serbia, 2020-2021, principal investigator on Serbian research team.

Учесник je 2 пројеката финансирана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у оквиру програмске активности Развој високог образовања:

 1. Иновирање наставе из телекомуникационог инжењеринга у складу са потребама тржишта информационо-комуникационих технологија, 2017, руководилац пројекта проф. др Вера Марковић.
 2. Иновирање наставе и повећање мултидисциплинарности студија у области комуникационог инжењерства у складу са трендовима развоја напредних комуникационо-информационих технологија (МУЛТИКОМ), 2019, руководилац пројекта проф. др Златица Маринковић.

Изабране публикације

Међународни часописи (2017-2020)

 1. Tijana Dimitrijević, Aleksandar Atanasković, Nebojša S. Dončov, David W. P. Thomas, Christopher Smartt, Mohd H. Baharuddin, “Calibration of the Loop Probe for the Near-Field Measurement”, International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Cambridge University Press, 2020, M23.
 2. Zoran Stanković, Nebojša S. Dončov, Ivan Milovanović, Bratislav D. Milovanović, “DoA Estimation of Mobile Stochastic EM Sources with Variable Radiation Powers using Hierarchical Neural Model”, International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, John Wiley & Sons Inc., 2019 Wiley InterScience Periodicals, Volume 29, Issue 10 (October 2019), e21901 (pp.1-17), 2019, M23.
 3. Dejan Nikolić, Nikola Stojković, Zdravko Popović, Nikola Tošić, Nikola Lekić, Zoran Stanković, Nebojša Dončov, “Maritime Over the Horizon Sensor Integration: HFSWR data fusion algorithm”, Remote Sensing, Special Issue Remote Sensing of Target Detection in Marine Environment, MDPI, Volume 11, Number 7, 852, pp.1-13, 2019 (Remote Sens. 2019, 11(7), 852), M21.
 4. Jugoslav Joković, Tijana Dimitrijević, Nebojša S. Dončov, “Computational Analysis and Validation of the Cylindrical TLM Approach on IMCP Antennas”, Wireless Personal Communications, Springer, Volume 106, Issue 3 (2019), pp. 1573-1589, 2019, M23.
 5. Tijana Dimitrijević, Jugoslav Joković, Nebojša S. Dončov, “Frequency Adjustable Dual-Band Microstrip Gap-Ring-Slot Antenna Design Using the Cylindrical TLM Method”, Applied Computational Electromagnetics Society (ACES) Journal, Volume 34, Number 5 (2019), pp.631-641, 2019, M23.
 6. Miloš Kostić, Nebojša S. Dončov, Zoran Stanković, John Paul, “Efficient TLM-based approach for compact modeling of anisotropic materials and composites”, Applied Computational Electromagnetics Society (ACES) Journal, Volume 34, Number 1 (January 2019), pp. 1-10, 2019, M23.
 7. Nikola Bosković, Branka Jokanović, Miloš Radovanović, Nebojša S. Dončov, “Novel Ku-Band Series Fed Patch Antenna Array with Enhanced Impedance and Radiation Bandwidth”, IEEE Transactions of Antennas and Propagation, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, Volume 66, No. 12, pp.7041-7048, 2018, M21.
 8. Zoran Stanković, Nebojša S. Dončov, Ivan Milovanović, Bratislav Milovanović, “1D DoA Estimation of Mobile Stochastic EM Sources with a High Level of Correlation using MLP-based Neural Model”, Electromagnetics, Taylor and Francis Inc, Vol. 38, No. 8, pp. 500-516, 2018, M23.
 9. Jugoslav J. Joković, Tijana Dimitrijević, Nebojša S. Dončov, “Efficient Modeling of a Circular Patch-Ring Antenna Using the Cylindrical TLM Approach”, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, Volume 16, No. 4, pp.2070-2073, 2017, M21.
 10. Dejan G. Ćirić, Vlastimir D. Pavlović, Nebojša S. Dončov, “Generating 2-D FIR filter functions by Christoffel-Darboux formula for Chebyshev polynomials of the second kind”, International Journal of Electronics, Taylor & Francis, Vol. 104, No. 3, pp. 416-432, 2017, M23.

Остале професионалне активности

Стручна и научна усавршавања

 1. Истраживачки боравак, University of Nottingham, UK, 2004, 2016
 2. Истраживачки боравак, Technical University of Munich, Germany, 2012, 2016
 3. Боравак на Техничком Универзитету у Софији, Бугарска, у оквиру ERASMUS+ програма мобилности – предавач, 2016

Професионална чланства

Senior IEEE member (member of IEEE Microwave theory and techniques society, IEEE Antennas and Propagation society and IEEE Electromagnetic compatibility society
Member of National Society for Microwave Technique, Technologies and Systems
Chair of Technical Program Committee of IEEE TELSIKS conferences in 2015, 2017 and 2019 (telsiks.org.rs), technically co-sponsored by IEEE MTT Society, IEEE AP Society and IEEE Region 8
Member of Technical Program Committee of ICEST conferences
Member of the organizing committee of TELSIKS and ICEST conferences

Остало

Рецензентски рад у еминентним међународним часописима (IEEE Transactions on Microwave Theory and Technique, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, IEEE Microwave and Wireless Components Letters, IET Electronics Letters, IET Microwaves, Antennas & Propagation, International Journal of Numerical Modelling, International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, International Journal of Electronics, International Journal of Electronics Letters, Applied Computational Electromagnetic Society Journal, Progress in Electromagnetics Research, Radioengineering, Journal of Sensors, International Journal of Antennas and Propagation), домаћим часописима (Facta Universitatis – Series Electronics and Energetics, Microwave Review, Serbian Journal of Electrical Engineering, TELFOR journal) и конференцијама (URSI, TELSIKS, ICEST, IcETRAN,TELFOR).