Ненад Милошевић

Ванредни професор
Катедра за телекомуникације

Контакт

Кабинет 225, Електронски факултет
Александра Медведева 14
18000 Ниш, Србија
Телефон: +38118529225
E-mail: nenad.milosevic@elfak.ni.ac.rs

Биографија

Ненад Д. Милошевић је рођен у Књажевцу 1973. године. Основну и средњу школу завршио је са одличним успехом, као носилац Вукових диплома. Дипломирао је 1997. године на Електронском факултету у Нишу на смеру Електроника и телекомуникације са просечном оценом 9.63. Магистарску тезу под називом „Анализа перформанси FH-amMFSK система у каналу са федингом“ одбранио је 2000. године, а докторску дисертацију „Побољшање перформанси савремених бежичних телекомуникационих система“ 2007. године.

Радно искуство

1997. – 2001. год. – Сарадник-истраживач Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије
2001.  – 2002. год. – Асистент приправник на Електронском факултету у Нишу
2002.  – 2013. год. – Асистент на Електронском факултету у Нишу
2013.  – 2018. год. – Доцент на Електронском факултету у Нишу
2018. год – Ванредни професор на Електронском факултету у Нишу

Области истраживања

Бежичне комуникације

 • Когнитивни  радио системи
 • Мобилни системи пете генерације
 • Кооперативни релејни системи

Настава

Основне студије – Акредитација 2019. године

Увод у инжењерство
Основи телекомуникација
Мреже и протоколи
Лабораторијски практикум 2
Протоколи за сензорске мреже
Интернет интелигентних објеката
Програмирање развојних платформи
Сензорске мреже

Мастер студије – Акредитација 2019. године

Телекомуникације у електроенергетици
Принципи софтверског радија
Когнитивни радио

Докторске студије – Акредитација 2019. године

Мобилне комуникације пете и шесте генерације
Теорија и примене софтверског радија
CDMA и OFDM комуникације
Комуникациони алгоритми и примена

Учешће на пројектима

 1. Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже (Ев.бр.ТР-32051) – технолошки пројекат финансиран од стране Министарства просвете и науке Републике Србије у периоду 2011 – 2016. године
 2. Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама (Ев.бр.ТР-32037) – технолошки пројекат финансиран од стране Министарства просвете и науке Републике Србије у периоду 2011 – 2016. године
 3. COST Action IC0803 – RF/Microwave Communication Subsystems for Emerging Wireless Technologies (RFCSET) (2008-2012).
 4. COST Action IC1301 – WIreless Power Transmission for Sustainable Electronics (WiPE) (2013-2017).
 5. Norwegian, Bosnian and Serbian cooperation platfrom for university and industry in ICT R&D (NORBAS), finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Norveške (2012-2016).
 6. Coordination by Spectrum Sensing for LTE-U (CoordSS), finansiran od strane EU (FP7) (2015-2016).
 7. SEmantics driven Code GENEration for 5G networking experimentation (SecGENE), finansiran od strane EU (Horizon 2020) (2016-2017).
 8. SemantiC Coordination for intelligENT sensors (2CENTs), finansiran od strane EU (Horizon 2020) (2017-2018).
 9. Semantic COordination for Rawfie (SCOR), finansiran od strane EU (Horizon 2020) (2018).
 10. Boosting the Telecommunications Engineer Profile to Meet Modern Society and Industry Needs (BENEFIT), finansiran od strane EU (Erasmus+) (2017-2020).

Изабране публикације

Међународни часописи

 1. Zorica Nikolić, Bojan Dimitrijević, Nenad Milošević, “Rejection of PSK Interference in DS-SS/QPSK System Using Complex Adaptive Filter and Nonlinear Correlation Receiver”, Electronics Letters, The Institiution of Electrical Engineers, vol. 33, No 7, pp. 561-562, 1997, ISSN 0013-5194, DOI: 10.1049/el:19970412
 2. Savo Glišić , Zorica Nikolić, Nenad Milošević, Ari Pouttu, “Advanced Frequency Hopping Modulation for Spread Spectrum WLAN”, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, IEEE Communications Society, vol. 18, no. 1, pp.16-29, 2000, ISSN 0733-8716, DOI: 10.1109/49.821702
 3. Zorica Nikolić, Bojan Dimitrijević, Nenad Milošević, Đorđe Paunović, “Constant modulus interference rejection at DSSS/QPSK transmission system”, Electronics Letters, The Institiution of Electrical Engineers, vol 38, No 19, pp. 1130-1131, 2002, ISSN 0013-5194, DOI: 10.1049/el:20020740
 4. Bojan Dimitrijević, Zorica Nikolić, Nenad Milošević, “Performance Improvement of MDPSK Signal Reception in the Presence of Carrier Frequency Offset,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, IEEE Vehicular Technology Society, vol. 61, no. 1, 2012, pp. 381-385, ISSN 0018-9545, DOI: 10.1109/TVT.2011.2177105
 5. Nenad Milošević, Milica Petković, Goran T. Đorđević, “Average BER of SIM-DPSK FSO System With Multiple Receivers over M-Distributed Atmospheric Channel With Pointing Errors,” IEEE Photonics Journal, IEEE Photonics Society, vol. 9, no. 4, 2017, pp. 1-10, ISSN 1943-0655, DOI: 10.1109/JPHOT.2017.2710320
 6. Valentina Nejković, Nenad Petrović, Milorad Tošić, Nenad Milošević, “Semantic approach to RIoT autonomous robots mission coordination,” Robotics and Autonomous Systems, Elsevier, vol. 126, no. 4, 2020, pp. 103438, ISSN 0921-8890, DOI: 10.1016/j.robot.2020.103438
 7. Nenad Milošević, Jelena Anastasov, Aleksandra Cvetković, ·Daniela Milović, Dejan Milić, “On the Intercept Probability of DF Relaying Wireless Communication,” Wireless Personal Communications, vol. 104, no. 4, 2019, pp. 1523-1533, ISSN: 0929-6212, DOI: 10.1007/s11277-018-6096-4.
 8. Nenad Milošević, Mihajlo Stefanović, Zorica Nikolić, Petar Spalević, Časlav Stefanović, “Performance Analysis of Interference-Limited Mobile-to-Mobile κ–μ Fading Channel,” Wireless Personal Communications, vol. 101, no. 3, 2018, pp. 1685–1701, ISSN: 0929-6212, DOI: 10.1007/s11277-018-5784-4.
 9. Nenad Milošević, Časlav Stefanović, Zorica Nikolić, Miloš Banđur, Mihajlo Stefanović, “First- and Second-order Statistics of Interference-limited Mobile-to-mobile Weibull Fading Channel,” Journal of Circuits, Systems, and Computers, vol. 27, no. 11, 2018, pp. 1850168-1-16, ISSN 0218-1266, DOI: 10.1142/S0218126618501682.
 10. Zorica Nikolić, Bojan Dimitrijević, Nenad Milošević, “Performance improvement of DPSK signal reception using reconfigurable multiple bit differential detection in the presence of carrier frequency offset,” Wireless Personal Communications, vol. 69, no. 4, 2013, pp. 1197-1205,  ISSN: 0929-6212, DOI: 10.1007/s11277-012-0628-0

Међународне конференције

 1. Savo Glišić, Zorica Nikolić, Nenad Milošević, Ari Pouttu, “Performance Analysis of mMFSK Frequency Hopping Modulation for Wireless Ad Hoc Networks”, Invited paper, Proceedings of The Ninth IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Boston, USA,  September 1998, vol. 3, pp. 1464-1470, DOI: 10.1109/PIMRC.1998.731440
 2. Zorica Nikolić, Nenad Milošević, “Performance analysis of amMFSK Frequency Hopping System in the Presence of Interference”, Invited paper, Proceedings of TELSIKS 99, Niš, Yugoslavia, October 1999, pp. 552-557, DOI: 10.1109/TELSKS.1999.806270
 3. Savo Glišić, Zorica Nikolić, Nenad Milošević, Peka Pirinnen, “Effective Capacity of Advanced Wireless Cellular Networks”, Invited paper, Proceedings of The 16th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Berlin, Germany,  September 2005, DOI: PIMRC.2005.1651947
 4. Slavimir Stošović, Bojan Dimitrijević, Nenad Milošević, Zorica Nikolić, “Reduction of the Effect of Carrier Frequency Offset at Orthogonal Frequency Division Multiplexing Systems,” Invited paper, Proceedings of papers TELFOR 2013 on CD, Belgrade, Serbia, November 2013, pp. 248-255
 5. Milorad Tošić, Zorica Nikolić, Valentina Nejković, Bojan Dimitrijević, Nenad Milošević, “Spectrum Sensing Coordination for FIRE LTE testbeds,” Invited paper, Proceedings of papers IcETRAN 2015 on CD, Silver Lake, Serbia, June 2015, pp. TEI1.1.1-9
 6. Zorica Nikolić, Milorad Tošić, Nenad Milošević, Valentina Nejković, Filip Jelenković, “Mobile Heterogeneous Telecommunications Networks Coexistence in Unlicensed Bands,” Invited paper, Proceeedings of papers INFOTEH 2017, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, March 2017, pp. 151-158.
 7. Zorica Nikolić, Milorad Tošić, Nenad Milošević, Valentina Nejković, Filip Jelenković, “Spectrum Coordination for Intelligent Wireless Internet of Things Networks,” Invited paper, Proceedings of papers TELFOR 2017 on CD, Belgrade, Serbia, November 2017, pp. 219-225, DOI: 10.1109/TELFOR.2017.8249326
 8. Nenad Milošević, Zorica Nikolić, Valentina Nejković, Milorad Tošić, “WiFi-ZigBee Coordination using Spectrum Sensing and Edge Computing,” Proceedings of papers European Conference on Networks and Communications (EuCNC) 2018, Ljubljana, Slovenia, June 2018, pp. 135-136
 9. Milorad Tošić, Valentina Nejković, Filip Jelenković, Nenad Milošević, Zorica Nikolić, Nikos Makris, Thanasis Korakis, “Semantic coordination protocol for LTE and Wi-Fi coexistence,” Proceedings of papers European Conference on Networks and Communications (EuCNC) 2016, Athens, Greece, June 2016, pp. 69-73, DOI: 10.1109/EuCNC.2016.7561007
 10. Goran T. Đorđević, Nenad Milošević, Predrag Ivaniš, “Performance Analysis of DDPSK Receiver for Applications in IoT Systems,” Proceedings of papers TELFOR 2019 on CD, Belgrade, Serbia, November 2019, pp. 229-232, DOI: 10.1109/TELFOR48224.2019.8971327

Остале професионалне активности

Стручна и научна усавршавања

 1. Боравак на Универзитету у Самсуну, Турска, у оквиру MEVLANA програма мобилности предавача и студената.

Професионална чланства

Надзорни одбор Друштва за телекомуникације
Програмски одбор (Ic)ЕТРАН

Остало

Рецензентски рад у еминентним међународним часописима (IEEE Journal on Selected Areas in Communications, IEEE Systems Journal, IEEE Communications Letters, IET Communications, IET Networks, Radioengineering, Journal of Circuits, Systems, and Computers) и конференцијама (TELFOR, TELSIKS, ICEST, INFOTEH, IcETRAN, VTC, WCNC).