Оливера Пронић-Ранчић

Редовни професор, Катедра за телекомуникације

Контакт

Кабинет 401, Електронски факултет
Александра Медведева 14
18000 Ниш, Србија
Телефон: +38118529401
E-mail: olivera.pronic@elfak.ni.ac.rs

Биографија

Оливера Пронић–Ранчић рођена је 1969. године. Основну и средњу школу завршила је у Нишу као носилац Вукове дипломе. Дипломирала је 1993. године на Електронском факултету у Нишу на смеру Електроника и телекомуникације са просечном оценом 9.12. Магистарску тезу под називом „Прилог анализи цилиндричних резонатора коришћењем аналогија са трансмисионим линијама“ одбранила је 1998. године, а докторску дисертацију „Развој емпиријских модела шума микроталасних транзистора коришћењем таласног приступа“ 2002. године.

Радно искуство

1.1.1994 – 1.1.1995. – Истраживач-стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије
1.1.1995 – 1.1.1999. – Асистент приправник на Електронском факултету у Нишу
1.1.1999 – 24.12.2002. – Асистент на Електронском факултету у Нишу
24.12.2002 – 13.11.2007.  – Доцент на Електронском факултету у Нишу
13.11.2007 – 14.10.2013.  – Ванредни професор на Електронском факултету у Нишу
14.10.2013–   Редовни професор на Електронском факултету у Нишу

Области истраживања

 • Микроталасна техника и електроника
 • Вештачке неуронске мреже

Настава

Основне студије – Акредитација 2013. године

Софтверски алати
Микроталасна техника               
Сателитски комуникациони системи                  
Радиодифузни системи и технологије                  
Микроталасна електроника                     
Микроталасна техника и електроника                
Лабораторијски практикум РКИТ                           

Основне студије – Акредитација 2019. године

Софтверски алати
Микроталасна техника
Паметни системи и ИоТ
Пројектовање микроталасних кола за ИоТ
Микроталасна техника и електроника
Микроконтролери и примена у комуникацијама
Радиодифузни системи и технологије

Мастер студије – Акредитација 2019. године

Пројектовање кола за 5G системе
IoT сервиси
Сателитски системи и сервиси

Докторске студије – Акредитација 2019. Године

Микроталасна електроника
Сателитски комуникациони системи                   

Учешће на пројектима

Пројекти у области основних истраживања и технолошког развоја финансирани од стране ресорног Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије:

1.        “Електромагнетика, микроталасна техника и оптичке комуникације” (финансиран од стране Министарства за науку и технологију Републике Србије у периоду 1991-1995. и 1996-2000.)
2.        “Развој физички заснованих модела шума наноелектронских активних компонената намењених микро и милиметарском таласном подручју” (основна истраживања, финансиран од стране МНТР Републике Србије у периоду 2002-2005.
3.        “Развој широкопојасних бежичних дистрибуционих система” (технолошки развој, финансиран од стране МНТР Републике Србије у периоду 2002-2004.)
4.        “Развој софтверске и хардверске подршке за потребе телекомуникационих приступних мрежа” (технолошки развој, финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије 2005-2007.)
5.        “Развој виртуелног окружења за тродимензионалну визуелизацију облака и дејство на градоносне ћелије” (технолошки развој, финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије 2005-2007.)
6.        “Развој нових модела и микроталаснох склопова и уређаја за примену у системима бежицних комуникација” (технолошки развој,  2008-2010.)
7.        “Мониторинг електромагнетног зрачења мобилних телекомуникационих система у животној средини, анализа молекуарнних механизама и биомаркера” (интердисциплинарни, 2011-2019.)
8.        “Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција” (технолошки развој,  2011-2019.)

Пројекти финансирани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у оквиру програмске активности Развој високог образовања:

 1. Пројекат за унапређење наставе Министарства просвете, науке и технолошког развоја: „Иновирање наставе из телекомуникационог инжењеринга у складу са потребама тржишта информационо-комуникационих технологија“, (2016-2017.)
 2. Пројекат за унапређење наставе Министарства просвете, науке и технолошког развоја: „Иновирање наставе и повећање мултидисциплинарности студија у области комуникационог инжењерства у складу са трендовима развоја напредних комуникационо-информационих технологија (МУЛТИКОМ)“, (2019-2020.) 

Међународни истраживачки пројекти и пројекти везани за унапређење високог образовања:

 1. Bilateral German-Serbian project financed by DAAD and Serbian Ministry of Science, “Smart Modeling and Optimization of 3D Structured RF Components“, (2012-2013.)
 2. Bilateral German-Serbian project financed by DAAD and Serbian Ministry of Science,“Flood prediction and alerting system“, (2016-2017.)
 3. WUS Austria CDP+ (Course Development Program +) No.104/2006, finansiran od strane Austrian Cooperation, namenjenog unapređenju nastave.
 4. EU Commission curricula development project TEMPUS JEP 41112-2006 ”Development of Master Study Programmes in Telecommunications and Control”
 5. “Restructuring of doctoral studies in Serbia” funded by the TEMPUS programme (Structural Measures-Governance Reform subprogramme) of the European Union, 2013-2016.
 6. Erasmus+ Capacity building in Higher Education project “Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk)“ (573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)
 7. Erasmus+ Capacity building in Higher Education project “Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs (BENEFIT)” (585716-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP)
 8. Erasmus+ Capacity building in Higher Education project “Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders (SWARM)” (597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP). 

Изабране публикације

Међународни часописи

1.        Olivera Pronić, Vera Marković, Nataša Maleš-Ilić: “The Wave Approach to Noise Modeling of Microwave Transistors by Including the Correlation Effect”, Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 28, No. 6, March 20, pp.426-430, John Wiley & Sons Inc., 2001.
2.       Olivera Pronić, Vera Marković, Bratislav Milovanović: “Numerically Efficient Green’s Function for Planar Sctructures on Multilayered Dielectric in Cylindrical Enclosure”, COMPEL – The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 20, No. 4, pp.1055-1064, 2001.
3.        Olivera Pronić, Vera Marković: “A Wave Approach to Signal and Noise Modeling of Dual-Gate MESFET”, AEÜ- Archiv für Elektronik und Ubertragungstechnik (International Journal of Electronics and Communications), Vol. 56, No. 1, pp. 61-64, 2002.
4.        Vera Marković, Olivera Pronić, Zlatica Marinković, “Noise Wave Modeling of Microwave Transistors Based on Neural Networks”, Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 41 No. 4, pp. 294-297,John Wiley & Sons Inc., May 2004.
5.        O. Pronić, G. Mitić, J. Ranđelović, V. Marković: “Procedure for accurate noise modelling of microwave FETs versus temperature”, Electronics Letters, Vol. 40, No. 24, pp.1551-1553, Institution of Electrical Engineers, 2004.
6.       Zlatica Marinković, Olivera Pronić, Vera Marković ” Bias-dependent scalable modeling of microwave FETs based on artificial neural networks”, Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 48, No. 10, October 2006, pp. 1932-1936.
7.        Zlatica D. Marinković, Olivera R. Pronić, Jovana B. Randelović, Vera V. Marković, “Artificial Neural Networks for Temperature Dependent Noise Modelling of Microwave Transistors”, International Journal of Electronics, Vol. 94, Nos. 6-8, 2007, pp. 759 – 767.
8.        Zlatica D. Marinković, Olivera R. Pronić-Rančić, Vera V. Marković, “ANN Applications in Improved Noise Wave  Modeling of Microwave FETs”, Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 50, No. 10, 2008, pp. 2512-2516.
9.      Zlatica D. Marinković, Olivera R. Pronić-Rančić, Vera V. Marković, “Bias-dependent Models of Microwave transistors Based on PKI Artificial Neural Networks”, Proceedings of the European Microwave Association, Vol. 4,  Issue 1, 2008, pp. 82-87.
10.     Zlatica D. Marinković, Olivera R. Pronić, Vera V. Marković, “Bias Dependent Hybrid PKI Empirical – Neural Model of Microwave FETs”, International Journal of Electronics, Volume 98, Issue 10, October 2011, pp. 1399-1409.
11.     Olivera Pronić-Rančić,  Zlatica Marinković, Vera Marković, “Bias dependant noise wave modelling procedure of microwave FETs,” Journal of Electrical Engineering, Volume 63, No. 2, March – April 2012, pp. 120–124             
12.     Zlatica Marinković, Olivera Pronić-Rančić, Vera Marković, “Small-Signal and Noise Modelling of Class of HEMTs Using Knowledge-Based Artificial Neural Networks,” International Journal for RF and Microwave Computer-Aided Engineering,  John Wiley & Sons, , vol. 23, no. 1, January 2013, pp. 34-39.
13.     Zlatica Marinković, Nenad Ivković, Olivera Pronić-Rančić, Vera Marković, Alina Caddemi, “Analysis and Validation of Neural Approach for Extraction of Small-Signal Models of Microwave Transistors,” Microelectronics Reliability, Elseiver Ltd, vol.53, no. 3, March 2013, pp. 414–419             
14.     Zlatica Marinković, Olivera Pronić-Rančić, Vera Marković, „New neural method for bias dependent noise modelling of microwave transistors,“ Journal of Communications Technology and Electronics, vol. 59, no. 11, pp. 1303-1309, November 2014.
15.     Zlatica Marinković, Nenad Ivković, Olivera Pronić-Rančić, Vera Marković, Alina Caddemi, “Novel neural approach for parameter extraction of microwave transistor noise models,” International Journal of Numerical Modeling: Electronic Networks, Devices and Fields, vol. 28, no. 6, pp. 707-716, November/December 2015
16.     Vladica Đorđević, Zlatica Marinković, Vera Marković, Olivera Pronić-Rančić, “Extraction of microwave FET noise wave temperatures by using a novel neural approach”, The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering – COMPEL, vol.35, no.1, pp. 339-349, 2016.
17.     Zlatica Marinković, Taeyoung Kim, Vera Marković, Marija Milijić, Olivera Pronić-Rančić, Larissa Vietzorreck, “Artificial Neural Network based Design of RF MEMS Capacitive Shunt Switches”, Applied Computational Electromagnetics Society Journal, vol. 31 no. 7, pp. 756-764, July 2016.
18.     Vladica Đorđević, Zlatica Marinković, Giovanni Crupi, Olivera Pronić-Rančić, Vera Marković, Alina Caddemi, “Wave approach for noise modeling of gallium nitride high electron mobility transistors”, International Journal of Numerical Modeling: Electronic Networks, Devices and Fields, vol. 30, no. 1, pp. 1-9, 2017
19.     Vladica Ðordević, Zlatica Marinković, Vera Marković, Olivera Pronić-Rančić, “Development and validation of ANN approach for extraction of MESFET / HEMT noise model parameters”, Electrical Engineering (Archiv für Elektrotechnik), vol. 100 no. 2, pp. 645-651, 2018
20.     Tomislav Ćirić, Rohan Dhuri, Zlatica Marinković, Olivera Pronić-Rančić, Vera Marković, Larissa Vietzorreck, “Neural based lumped element model of capacitive RF MEMS switches”, Frequenz, vol. 72, no. 11-12, November 2018, pp. 539-546.

 

Поглавља у међународним монографијама

1.            Zlatica Marinković, Olivera Pronić-Rančić, Vera Marković, ” Artificial Neural Networks as a Tool for Improving Microwave Transistor Empirical Noise Models”, Chapter 14 in „Artificial Intelligence and Hybrid Systems“ edited by Claudio Rocha, iConcept Press Ltd., 2013. (M13)
2.            Zlatica Marinković, Vladica Đorđević, Nenad Ivković, Olivera Pronić-Rančić, Vera Marković, Alina Caddemi, „Parameter extraction of small-signal and noise models of microwave transistors based on artificial neural networks,“ Chapter 8 in „Artificial Neural Networks: New Research“, edited by Gayle Cain, Nova Science Publishers Inc., 2016. (M13)

Уџбеничка литература

1.        Olivera Pronić – Rančić, Vera Marković, Nataša Maleš – Ilić, Bratislav Milovanović: “Mikrotalasna elektronika”, Elektronski fakultet, Niš, Edicija: Osnovni udžbenici, 2013.
2.        Bratislav Milovanović, Vera Marković, Nataša Maleš – Ilić, Olivera Pronić – Rančić: “Mikrotalasna tehnika – I deo”, Elektronski fakultet, Niš, Edicija: Osnovni udžbenici, 2009.

Остале професионалне активности

Стручна и научна усавршавања

1.        2012, 2013 – Technical University of Munich, Germany
2.        2016, 2017 – Technical University of Munich, Germany
3.        2017 – Middlesex University London, Great Britain
4.        2017, 2018 – Technical University of Crete, Chania, Greece
5.        2017, 2018 – University of Messina, Italy
6.        2020 – University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria

Професионална чланства

IEEE MTT Society
IEEE Communications Society
IEEE Women in Engineering
National Society for Microwave Technique, Technologies and Systems
Организациони одбор међународних конференција TELSIKS i ICEST

Остало

Рецензентски рад у еминентним међународним часописима (IEEE Transactions on Microwave Theory and Technique, IET Circuits, Devices and Systems, COMPEL – The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Wireless Networks, International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields, IEEE Access, Neural Computing and Applications, Electrical Engineering) и конференцијама (TELSIKS, ICEST, NEUREL, KES-AMSTA, IcETRAN,TELFOR).

Рецензент Националног акредитационог тела Републике Србије.

Добитник награде “Александар Маринчић” за 2012. годину за изузетне научне резултате остварене у области микроталасне технике.