Основне академске студије – Акредитација 2019

Прва година ОАС на Електронском факултету у Нишу је заједничка за све модуле. Листу свих предмета из прве године по семестрима (први и други семестар) имате на страни о Основним академским студијама.

 Настава по модулима почиње од друге године студија, тј. од трећег семестра.

У циљу ужестручног профилисања студената у оквиру модула Комуникације и информационе технологије оформљени су следећи подмодули:

Комуникације и обрада информација који студентима нуди богата теоријска и практична знања о савременим информационо-комуникационим технологијама и системима примењеним у области мобилних, сателитских и оптичких комуникација, као и М2М и IoT. Студенти се оспособљавају да решавају конкретне инжењерске проблеме из савремених комуникационих технологија укључујући сензорске и оптичке мреже, машинско учење у обради информација, кодовање и компресију, заштиту информација, технологије базиране на звуку, програмирање комуникационих платформи и софтверско-хардверски интерфејс.

Системско инжењерство и радио-комуникације који нуди потребна знања везана за системско инжењерство савремених комуникационо-информационих система. Посебна пажња посвећена је усвајању теоријских и практичних знања која се односе на микроталасну технику, мобилне мреже, сателитске, радиодифузне, кабловске, оптичке и аудио и видео системе, примену антена у системима бежичних комуникација примену елемената вештачке интелигенције у комуникационим системима, Интернет ствари и паметне комуникационе системе као и на рачунарске мреже и IP (Internet Protocol) комуникационе архитектуре за приступ Интернет сервисима. Студенти се оспособљавају за развој, успостављање, анализу рада и одржавање наведених мрежа, система и услуга коришћењем савремених информационо-комуникационих технологија.

Листу свих предмета на оба подмодула, као и кратак опис сваког од предмета можете наћи на линковима:

Комуникације и обрада информација

Системско инжењерство и радио-комуникације