Радиокомуникациони инжењеринг и технологије (ТРИ)

VII семестар

Антене и простирање
Мобилни комуникациони системи
Изборни предмети – блок 4 (1)
Пословне комуникације
Инжењерско образовање и одрживи развој
Изборни предмети – блок ТТО 5 (2)
Сензорске мреже
Антене и простирање
VoIP
Web програмирање
Изборни предмети – блок ТРИ 5 (3)
Рачунарске комуникације и приступ Интернету
Сателитски комуникациони системи
Радиодифузни системи и технологије
Кабловски и оптички комуникациони системи
Web програмирање
Основе објектно-оријентисаног програмирања

VIII семестар

Мерења у телекомуникацијама Скрипта:
Презентације:
Рачунске вежбе:
Лабораторијски практикум РКИТ
Изборни предмети – блок ТРИ 7 (2)
Микроталасна електроника
Заштита од RF и микроталасног зрачења
Пројектовање и развој софтвера
Мобилни системи и сервиси
Аудио и видео техника
Аутоматика