Телекомуникације и обрада сигнала (ТТО)

VII семестар

Методe преноса у телекомуникационим системима
Заштитно кодовање
Изборни предмети – блок 4 (1)
Пословне комуникације
Инжењерско образовање и одрживи развој
Изборни предмети – блок ТТО 5 (2)
Сензорске мреже
Антене и простирање
VoIP
Web програмирање
Изборни предмети – блок ТРИ 5 (3)
Рачунарске комуникације и приступ Интернету
Сателитски комуникациони системи
Радиодифузни системи и технологије
Кабловски и оптички комуникациони системи
Web програмирање
Основе објектно-оријентисаног програмирања
Изборни предмети – блок ТТО 6 (1)
Шумови и сметње у телекомуникационим системима
Обрада радарског сигнала

VIII семестар

Безбедност и заштита телекомуникационог преноса

Изборни предмети – блок ТТО 7 (1)
Моделовање и симулација телекомуникационих система
Широкопојасне телекомуникације
Аутоматика
Изборни предмети – блок ТТО 8 (1)
Фединг и сметње у бежичним телекомуникацијама
Компресија сигнала
Аудиотехника