Јелена А. Анастасов

Асистент
Катедра за телекомуникације

Контакт

Кабинет 304, Електронски факултет
Александра Медведева 14
18000 Ниш, Србија
Телефон: +38118529304
E-mail: jelena.anastasov@elfak.ni.ac.rs

Академска каријера

Изабрана у звање сарадник у настави 2011. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације
Изабрана у звање асистент 2014. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације
Дипломирала 2006. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације
Докторирала 2014. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације

Области истраживања

Бежичне комуникације

  • RF и FSO пренос

Моделовање бежичног канала

  • Релејни системи
  • Безбедност комуникације на физичком нивоу

Настава

Основне студије – Акредитација 2013. године

Теорија телекомуникација
Основи телекомуникација
Оптичке комуникације
Комутација и рутирање
Фединг и сметње у мобилним телекомуникацијама
Оптичке мреже
Оптимални линеарни системи
Детекција сигнала у шуму
Шумови и сметње у телекомуникационим системима
Мобилне телекомуникације
Протоколи за сензорскемреже

Мастер студије – Акредитација 2013. године

Кохерентни телекомуникациони системи
Нелинеарна оптика

Мастер студије – Акредитација 2019. године

Рачунарство за ИоТ комуникације

Учешће на пројектима

1) “Развој софтверске и хардверске подршке за потребе телекомуникационих приступних мрежа”, (финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије у периоду 2007.-2009.)

2) “Развој и реализација нове генерације софтвера, хардвера и услуга на бази софтверског радија за наменске апликације”, (финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије у периоду 2009.-2010.)

3) “COST Action IC0802 Propagation tools and data for integrated Telecommunication, Navigation and Earth Observation systems”, (финансиран од стране Европске уније у периоду 2008.-2012.)

4) “Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању”, (финансиран од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије у периоду од 2011.-2019.)

5) “Norwegian, Bosnian and Serbian cooperation platform for university and industry in ICT R&D-NORBAS”, (финансиран од стране Министарства за спољне послове Норвешке у периоду 2012.-2014.)

6) “Иновирање групе предмета из области комуникационо-информационих технологија на Електронском факултету у Нишу”, (финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Сектора за развој и високо образовање у периоду 2017.-2018.)

7) “COST Action EUIMWP CA16220 European Network for the High Performance Integrated Microwave Photonics”, финансираног од стране Европске уније од 2019. године у оквиру радних група WG3-IMWP for 5G и WG4-IMWP for Space applications

Изабране публикације

Stefan Panić, Mihajlo Stefanović, Jelena Anastasov, Petar Spalević, “Fading and Interference Mitigation in Wireless Communications“, CRC Press, Taylor & Francis Group book, ISBN: 9781466508415, Dec. 2013. (M11)

Gradimir V. Milovanović,Mihajlo Č. Stefanović, Stefan R. Panić, Jelena A. Anastasov, Dragana S. Krstić, “Statistical analysis of the square ratio of two multivariate exponentially correlated am distributions and its application in telecommunications”, Mathematical and Computer Modelling, vol. 54, no. 1-2, pp. 152-159, July 2011. (M21)

Jelena A. Anastasov, Stefan R. Panić, Mihajlo Č. Stefanović, Vladeta Milenković, “Capacity of correlative Nakagami-m fading channels under adaptive transmission and maximal-ratio combining diversity technique”, Journal of Communications Technology and Electronics, vol. 58, no. 12, pp. 1227–1234, 2013.,M A I K Nauka – Interperiodica, (M23)

Jelena A. Anastasov, Goran T. Đorđević, Mihajlo Č. Stefanović, “Analytical model for outage probability of interference-limited systems over extended generalized-K fading channels”, IEEE Communications Letters, Vol. 16, No. 4, pp. 473-475, April 2012. (M22)

Jelena A. Anastasov, Goran T. Đorđević, Mihajlo Č. Stefanović, “Outage probability of interference-limited system over Weibull-gamma fading channel”, Electronics Letters, Vol. 48, No. 7, pp. 408-410, March 2012. (M23)

Mihajlo Č. Stefanović, Jelena A. Anastasov, Aleksandra M. Cvetković, Goran T. Đorđević, “Outage performance of dual-hop relaying systems over extended generalized-K fading channels”, Wireless Communications and Mobile Computing, vol.15, no.18, pp. 2141-2149, Dec. 2015. (M22)

Jelena A. Anastasov, Nemanja N. Zdravković, Goran T. Đorđević, “Outage capacity evaluation of extended generalized-K fading channel in the presence of random blockage”, Journal of the Franklin Institute, vol. 325, no. 2015, pp. 4610-4623, 2015. (M21)

Jelena A. Anastasov, Vesna M. Blagojevic, Predrag N. Ivanis, Goran T. Đorđevic, “Performance of Spectrum Sharing System in Gamma Shadowed Nakagami-m Fading Environment”, Wireless Personal Communications, vol.86, no. 3, pp 1717–1729, February 2016. (M23)

Goran T. Đorđević, Milica Petković, Jelena A. Anastasov, Predrag N. Ivanis, Zvezdan M. Marjanovic, “On the effects of correlation on outage performance of FSO unbalanced multibranch SC receiver”, IEEE Photonics Technology Letters, vol, 28, no. 12, pp. 1348-1351, 2016. (M21)

Jelena A. Anastasov, Zvezdan M. Marjanović, Dejan N. Milić, Goran T. Đorđević, “Average BER and Noisy Reference Loss of Partially Coherent PSK Demodulation over Shadowed Multipath Fading Channel”, IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 67, no. 8, pp. 7831-7835., August 2018. (M21a)

Остале професионалне активности

Стручна и научна усавршавања

  1. Training School под називом “Optical Wireless Communications”, Ozyegin University, Истанбул, Турска (2015. године)
  2. Боравак на Универзитету у Вигу, Шпанија, у оквиру ERASMUS+ програма размене академског особља (2018. године)
  3. Похађање курса „English as a Medium of Instruction: Training Course for University and College Teachers“ 2016. године, и завршена обука за држање наставе на енглеском језику 2019. године.

Професионална чланства

IEEE Communications Society

Остало

Рецензентски рад у еминентним међународним часописима: IEEE Transactions on Communications, IEEE Photonics Technology Letters, IEEE Photonics Journal, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, IEEE Communications Letters, IET Communications, International Journal of Electronics and Communication (AEUE), International Journal of Electronics, International Journal of Electronics Letters, International Journal of Communication Systems, IETE Journal of Research, Journal of Engineering and Computer Innovations, Scientific Journal FACTA UNIVERSITATIS.

: