2. ГОДИНА – ОАС 2013

III семестар

Основи електронике
Математика 3
Софтверски алати
Електрична кола и сигнали
Основи телекомуникација

IV семестар

Дигитална електроника
Математика 4
Дигиталне телекомуникације 1
Електромагнетика-одабрана поглавља
Изборни предмети – блок 1 (1)
Компоненте за телекомуникације
Метрологија електричних величина
Сензори и претварачи
Структуре података и алгоритми
Базе података