3. ГОДИНА – ОАС 2013

V семестар

Енглески језик 1
Основи микроталасa
Увод у теорију телекомуникација
Дигиталне телекомуникације 2
Изборни предмети – блок 2 (1)
Обрада сигнала у телекомуникацијама
Основе објектно-оријентисаног програмирања

VI семестар

Eнглески језик 2
Теорија информација и примене
Бежични комуникациони системи
Оптичке комуникације
Микроталасна техника Предавања:
Рачунске вежбе:
Изборни предмети – блок 3 (1)
Дигитална обрада сигнала и изворно кодовање
Телекомуникационе мреже