Machine-to-Machine Communications Lab

На катедри за телекомуникације Електронског факултета, Универзитета у Нишу, формирана је лабораторија “Machine-to-Machine Communications” у сарадњи са NiCAT кластером (Нишки кластер напредних технологија), а у оквиру ERASMUS+ пројекта Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs / BENEFIT.

У овој лабораторији нова опрема се користи за развој лабораторијских вежби за различите предмете модула Комуникације и Информационе технологије на основним академским студијама и студијског програма на мастер академским студијама. Поставке лабораторијских вежби формиране су и модернизоване у сарадњи са индустријским партнером NiCAT кластером.  

Припремају се нови лабораторијски практикуми и видео туторијали.

Пројекат у оквиру ERASMUS + програма (Key action 2-Capacity building project in the field of Higher education) под називом Боостинг тхе телецоммуницатионс енгинеер профиле то меет модерн социетy анд индустрy неедс, BENEFIT намењен је унапређењу профила инжењера Телекомуникација у складу са потребама привреде и тржишта рада а са циљем да се допринесе напретку технологије, економије и друштва у целини. У окиру пројекта се модернизују и иновирају постојећи програми на модулу Телекомуникације, не само кроз садржаје предмета, већ и увођењем нових наставних метода и креирањем нових лабораторија у сарадњи са индустијским партнерима. Студенти ће стицати знања и компетенције који традиционалне Телекомуникације померају ка Информационо-комуникационим технологијама. У оквиру пројекта се, поред унапређења наставних програма, остварује боља сарадња са фирмама у циљу реализације стручних пракси и повећања могућности запослења, а информације о томе, као и наставни материјали, обједињени су на wеб платформи која је развијена у оквиру пројекта. Више информација о Erasmus + пројекту BENEFIT се могу наћи на https://www.project-benefit.eu.

M2M Communications Lab. Омогућава студентима да:

 • Стекну практична искуства у раду са најновијим архитектурама хардвера за савремене комуникационе технологије и системе попут М2М у IoT и WСН, укључујући и њихово програмирање
 • Формирају различите топологије сензорских мрежа-WСН које су подржане савременим комуникационим технологијама и протоколима (као што су Zigbee, LoRa итд.), као и да прате, мере и врше визуализацију мрежних параметара
 • Надограђују знања у вези са модерним технологијама у надгледању и обради сигнала у реалном времену (видео, подаци) који су неопходни у свету комуникација
 • Прошире могућности комуникација коришц́ењем различитих хардверских платформи заснованих на звуку
 • Модернизују лабораторијски рад у домену оптичких комуникационих система
 • Генеришу и мере различите врсте сигнала
 • Формирају различите лабораторијске мерне поставке и лабораторијске вежбе

Списак опреме у лабораторији Machine-to-Machine Communications која је набављена у оквиру Erasmus+  пројекта BENEFIT :

 1. Софтверски пакети: LabVIEW Full Development System , Matlab za edukaciju
 2. Рачунарска опрема: Blackmagic Design SmartScope Duo 4K , Computer Altos Extreme II, Laptop HP Envy
 3. Платформе софтверски дефинисаног радија: NI USRP-2901 , FPGA ZC706 Board + AD-FMCOMMS5-EBZ RF transceiver 
 4. Развојне плоче и едукациони китови: NI ELVIS II+ Hardware ​, Zigbee Development Tools (802.15.4)​, Development Boards & Kits – ARM Zedboard + SDSoC, XBee S2D ZigBee Mesh Kit
 5. Појачавачи антене: Aaronia malošumni pojačavač UBBV 0910, Ant Ext 0.617-3.8GHz SMA, Ant Ext ISM868/915/2.4 SMA 
 6. Опрема за LoRa системе: RF Moduli LoStik – EU, RF Development Tools LoRa(R) Technology Eval Kit – 800, Gateways 8 Channel LoRa Gateway Kit sa Raspberry Pi LoRa i GPS ​
 7. RASPBERRY PI платформе: Single Board Computers Raspberry PI 4 model B
 8. Дрон: DJI Dron Mavic Air Fly More Combo+Tablet Lenovo
 9. Оптичка опрема: Mehanizam za sprezanje lasera sa momomodnim optičkim vlaknom, Objektiv Olympus
 10. Аудио опрема: Mikrofon, Zvučni izvor, Audio tripod , Kalibrator, Audio pojačavač, Audio kartica
 11. Мерна опрема: Vektorski signal generator VSG25A, Analizator spektra USB-SA44B