Наставници и сарадници

Наставно особље чине 15 наставника (9 редовних професора, 5 ванредна професора, 1 доцент), 7 сарадника (6 асистенaта са докторатом, 1 асистент са титулом магистра техничких наука).

Шеф Катедре за телекомуникације:
проф. др Вера Марковић
канцеларија: 402
телефон: +381 18 529 402
телефакс: +381 18 588 399
E-mail: vera.markovic@elfak.ni.ac.rs

Др Дејан Ћирић
редовни професор
Шеф Катедре за телекомуникације

Др Зоран Перић
редовни професор

Др Оливера Пронић-Ранчић,
редовни префосор

Др Даниела Миловић
редовни професор

Др Небојша Дончов
редовни префосор

Др Дејан Милић
редовни професор

Др Горан Т. Ђорђевић
редовни префосор

Др Наташа Малеш-Илић
редовни професор

Др Дејан Ћирић
редовни професор

Др Златица Маринковић
ванредни професор

Др Ненад Милошевић
ванредни професор

Др Јелена Николић
ванредни професор

Др Зоран Станковић
ванредни префосор

Др Александра Јовановић
ванредни професор

Др Александра Панајотовић
асистент са докторатом

Др Биљана Стошић
асистент са докторатом

Др Александар Атанасковић
асистент са докторатом

Др Јелена Анастасов
асистент са докторатом

Др Тијана Димитријевић
асистент са докторатом

Др Марија Милијић
асистент са докторатом