Почетна

Живимо у свету електронских комуникација – без њих сви паметни уређаји, које свакодневно користимо, били би тек само калкулатори или обични терминали за игрице.

Савремени свет и свакодневни живот не могу се замислити без модерних електронских комуникација преко интернета или система мобилне телефоније, оптичких система, сателитских и радио-дифузних система, рачунарских мрежа, бежичних сензорских мрежа, радара и других система.
Мобилни телефони, таблети и лаптопови, паметни сатови и други уређаји одавно су саставни део нашег начина живота, у којем комуницирамо с неким ко шаље текстуалну или видео поруку, поставља слику или видео на друштвену мрежу или одржава виртуелни састанак, а надзор и управљање наших домова и аутомобила преко тзв. смарт уређаја више није далека будућност.

Све већа потребa за профилима инжењера комуникационих и информационих технологија, као и нови приступ високошколском образовању у складу са европским стандардима који следи трендове развоја и примене нових технологија, јесу основ за наставни програм модула Комуникације и информационе технологије, у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство акредитованог 2019. године.

Студије на овом модулу обезбеђују теоријска и практична знања из области информационо комуникационих технологија, система и мрежа. Акценат је на техникама преноса, обраде и заштите информација (говор, звук, слика, видео), као и на инжењерингу система оптичких и радио-комуникација, а поред тога студентима је дата могућност да овладају потребним софтверским алатима, програмским језицима и неопходним вештинама програмирања. Резултат је да студенти током студија стичу довољно компетенција за укључивање у послове савременог инжењера који подразумева стално праћење брзог технолошког развоја и трендова у области комуникација и информационих технологија.

За оне који су вољни да раде на себи, да улажу у развој својих способности и вештина, да подстичу своју креативност и прошире знања у областима које су основа савременог света,

 • Мобилне, сателитске, оптичке и мултимедијалне комуникације;
 • Бежичне комуникационе технологије за 5G системе;
 • Интернет и приступ сервисима преко рачунара, телефона и других паметних уређаја;
 • Савремени комуникациони и информациони системи засновани на Интернету ствари (Internet of Things – IoT) и развој паметних комуникационих система и паметних градова;
 • Микроталасна техника и примена микроталаса у комуникационим системима, индустрији, науци и медицини;
 • Рачунарске мреже и пословни информациони системи;
 • Примена вештачке интелигенције и машинског учења у обради сигнала (говора и слике) и пројектовању и анализи рада комуникационих и информационих система;
 • Пројектовање и практична реализација уређаја и склопова који се користе у системима за електронске комуникације;
 • Софверски алати и развој апликација за примену у комуникационо-информационим системима,

део су понуде знања и вештина у оквиру овог модела, уз примену савремених наставних метод,

 • Учење по савременим програмима који су компатибилни са студијским програмима универзитета Европске Уније;
 • Усвајање најновијих практичних инжењерских знања и вештина по светским стандардима у области електронских комуникација и информационих технологија;
 • Практичан рад са најсавременијом опремом у високотехнолошки опремљеним лабораторијама;
 • Креативно, инспиративно и високопрофесионално окружење за едукативни рад;
 • Приступ најновијим књигама и часописима ради допунског проширивања знања према жељама и афинитетима студената у области информационих и комуникационих технологија;
 • Прилика за искуство у научно-истраживачком раду и учешће на научним и стручним конференцијама,

захваљујући стеченим знањима и вештинама широк је спектар могућности за посао у струци

 • домаће и стране компаније за развој, производњу и тестирање уређаја за комуникационе и информационе опреме,
 • предузећа за пројектовање, инсталацију и одржавање комуникационих мрежа и система,
 • иновативне компаније у оквиру научно-технолошких паркова / фирме за развој софтвера намењених тржишту комуникационо-информационих технологија,
 • оператoри мобилних, кабловских и интернет сервиса,
 • велика јавна предузећа (нпр. Телеком Србија, Електропривреда Србије, Путеви Србије),
 • образовне институције (нпр. стручне школе, факултети)
 • научно-истраживачки институти (нпр. ИРИТЕЛ, ИМТЕЛ, Mатематички институт САНУ, РТ-РК, Институт Михајло Пупин),
 • Регулаторна тела и агенције (нпр. РАТЕЛ – Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге) и сертифициране компаније за проверу квалитета производа намењених комуникационо-информационом сектору.