Студије

Област телекомуникација има значајно место у високошколској настави, као и велику традицију, па је ова област једна од најпопуларнијих међу студентима техничких наука.

На Електронском факултету у Нишу у области телекомуникација, 2019. године, акредитовани су нови наставни планови и програми настали као резултат развоја комуникационих и информационих технологија, као и примене Болоњске декларације у настави.

Студије су организоване у три нивоа (4+1+3 године):

Садржаји предмета и наставни процес су прилагођени потребама телекомуникационих тржишта за ужим специјалностима и различитим интересовањима будућих инжењера. Студенти стичу знања из области аналогних и дигиталних модулација, обраде сигнала, рутирања, мрежа и теорије телекомуникација, проучавају класичне, мобилне, сателитске и оптичке телекомуникационе системе, крипто и заштитне кодове, компресију сигнала итд.

Такође, захваљујући опремљеним лабораторијама и практичном аспекту садржаја предмета, студентима се нуде потребна знања из телекомуникационог инжењеринга, где се оспособљавају за пројектовање телекомуникационих склопова, уређаја и система и њихову употребу и одржавање, мерења на телекомуникационим уређајима, примену стандарда и регулатива у савременим фиксним и мобилним РФ и микроталасним системима (радиодифузни, кабловски, оптички, мобилни, сателитски системи итд).

Поред тога, студентима се нуде теоријска и практична знања у области која је резултат интеграције информационих и комуникационих технологија, тако да садржај дела предмета третира аудио, видео сигнале и податке, укључујући неопходна знања из програмирања, информационих система, мултимедијалних система и технологија.

У зависности од својих склоности и избора предмета, студенти који заврше академске студије у области телекомуникација оспособљени су за успешан практични рад у струци или за инвентиван научно-истраживачки рад.

Примери оних који су школовање и усавршавање наставили на неком страном факултету или на институту, као и оних који раде у познатим светским фирмама су многобројни.